Publikováno: 11. 11. 2020 12:43:47

Cirkulární Brno

Mapa Cirkulární Brno je zaměřená na velmi aktuální téma cirkulární ekonomiky. Tato ekonomika se oproti klasickému lineárnímu modelu, snaží co nejdéle udržovat produkty v oběhu, prodlužovat jejich životnost a eliminovat tvorbu dalších odpadů. Cirkulární mapa Brna vznikla proto, aby obyvatelům města pomohla chovat se při svých nákupech více udržitelně a volit produkty a služby, které mají co nejmenší negativní dopad na životní prostředí.
V mapě objevíte místní designéry, prodejce lokálních potravin, bezobalové obchody, re-use centra, bazary, opravny, vzdělávací instituce, stanice sdílených dopravních prostředků a mnohé další. Mapa je průběžně aktualizována a jsou vítány další tipy na provozovny a služby v této oblasti.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.