Publikováno: 4. 11. 2020 20:07:00

Jak bude vypadat podpora z evropských fondů v příštích letech?

Nový leták Evropské fondy po roce 2020, který připravil Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj, představí zájemcům hlavní zdroje financování z evropských fondů, o které se budou moci ucházet v programovém období 2021–2027. Leták přibližuje podobu jak programů politiky soudržnosti, tak zdrojů řízených přímo Evropskou komisí nebo iniciativ reagujících na koronavirovou pandemii.
Přehled podpor je aktuální k říjnu 2020. Jeho konečná podoba bude předmětem dalšího jednání a je podmíněná schválením příslušné evropské legislativy. První výzvy nových operačních programů by mohly být zveřejněny do konce roku 2021.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.