Publikováno: 8. 12. 2020 11:00:00

Dotační příležitosti v méně známých mezinárodních programech a iniciativách

Podívejte se na prezentace a videozáznam z 2. webináře ke komunitárním a dalším programům. Na webináři byly prezentovány většinou méně známé a méně využívané mezinárodní programy a finanční iniciativy, které přitom umožňují získat finanční prostředky na aktivity (rovněž investiční) v mnoha různých oblastech - věda a výzkum, inovace, životní prostředí, doprava, prevence rizik, cestovní ruch, kultura, vzdělávání, zdravotnictví, sociální oblast apod.
Webinář organizovala tzv. Bruselská linka Moravskoslezského kraje, která poskytuje bezplatně informace a poradenství o komunitárních programech a dalších finančních iniciativách Evropské unie.

Některé další, na webináři neprezentované informace k mezinárodním programům, fondům a finančním iniciativám, jsem uvedl ve své prezentaci pro nedávný online seminář, zaměřený na iniciaci mezinárodních projektů s ukrajinskými partnery - zde. Např. v komunitárním programu Erasmus+ bylo možno získat prostředky na digitální vzdělávání pro školy (návaznost na Covid-19) s rozpočtem na jeden projekt až 300 tis. EUR, v rámcovém programu Horizon 2020 je možno v rámci mimořádné a již poslední výzvy s alokací téměř 1 mld. EUR předkládat do 26. 1. 2021 projekty zaměřené na tzv. Green Deal (nový rámcový program Horizon Europe pro programové období 2021-2027 s finanční alokací 100 mld. EUR brzy naváže na stávající program). V prezentaci jsou uvedeny informace o dalších programech, fondech a finančních iniciativách.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.