Publikováno: 27. 12. 2020 21:07:30

Unikátní model Zdoňov získal dotaci ze SFŽP

Cílem projektu "model Zdoňov" v CHKO Broumovsko je vrátit do krajiny přirozený vodní režim a adaptovat ji tak na klimatické změny.
Dotaci na zpracování kompletní projektové dokumentace získal spolek Živá voda, který ve Zdoňově v Broumovském výběžku plánuje na ploše 479 hektarů navrátit krajině její přirozený vodní režim, a to pomocí všech dostupných opatření. Projekt počítá s vybudováním 71 tůní, 25 mokřadů, revitalizací přibližně devíti kilometrů malých vodních toků a kromě jiného také s vysázením téměř tří tisíc stromů a dalších dřevin. Spolek zatím získal peníze na vytvoření projektové dokumentace, na samotnou realizaci, do níž plánuje aktivně zapojit i veřejnost, chce následně čerpat dotace z Operačního programu Životní prostředí. Výsledkem projektu tak bude nejen zvýšená retence vody, lepší ochrana proti povodním a erozi, ale také přiblížení tématu klimatické změny lidem.

Ministerstvo životního prostředí pošle do obcí ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP) dalších 700 milionů korun. Obce tyto peníze použijí na posílení či výstavbu nových zdrojů pitné vody, čištění vody odpadní nebo díky nim zafinancují zpracování dokumentace k vodohospodářským a krajino - hydrologickým projektům.

Do obcí posílá rezort životního prostředí ročně stovky milionů korun z prostředků SFŽP, které zejména malým obcím nabízí řešení nejen akutních problémů, kterým nedostatek pitné vody bezesporu je. Díky nově schváleným dotacím vybudují nový vodní zdroj například v Dolanech u Jaroměře. Díky dotacím tak obce v poměrně krátké době zažehnají problémy s dodávkami pitné vody.

Kromě projektů zaměřených na vodu je součástí velkého balíku schválené dotační podpory i ekologická autodoprava. Nové vozy na elektřinu, CNG či hybridní pohon si pořídí téměř stovka měst a obcí, jejich příspěvkové organizace či společnosti.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.