Publikováno: 12. 1. 2021 20:53:30

Vyšlo lednové číslo časopisu Priorita

Společně s aktuálním vydáním vychází příloha o opatřeních proti suchu, která se s dotační podporou rezortu životního prostředí podařilo od roku 2014 úspěšně realizovat. Z ní je patrné, že investice do projektů, které předcházejí suchu, jsou obrovské, a že se udělal kus práce. Uplynulý rok byl naštěstí co do množství srážek dobrý, ale klimatická změna stále tlačí na lepší a důmyslnější hospodaření s vodou.
S vodou jsou spojeny i články, které popisují úpravy v krajině. Zlepšování životního prostředí není pouze o tom, zanechávat co nejmenší stopy. Někdy je potřeba vzít pořádný bagr a porýpat se v hlíně. Těžká technika tak například vyčistila rybníky v přírodní rezervaci Bažantula, což ve výsledku zlepší vodní režim a zajistí lepší podmínky zvířatům a rostlinám. Stroje byly zapotřebí i při regeneraci kdysi narovnaných koryt řek a potoků na Rychnovsku. Díky tomu se v nich voda klikatí jako dřív. Přílohu naleznete zde.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.