Publikováno: 9. 2. 2021 9:30:00

ČEZ nabízí obcím grant na výsadbu stromů

Nadace ČEZ vyhlašuje 1. kolo grantového řízení Stromy 2021 pro jarní výsadbu
Grantové řízení Stromy je zaměřeno na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů. Výsadba dřevin především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu, či obnovu dřevin u veřejných budov, liniových dřevin, ve veřejně přístupných zahradách, parcích, dřevin podél vodotečí a návesních nádrží, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu, alejí, stromořadí a dalších přírodně, či kulturně hodnotných lokalit. Výsadba bude zahrnovat výsadbu stanovištně původních druhů dřevin a jejich odrůd (včetně pestrolistých a habituálně odlišných - kulovité, sloupovité, pyramidální).

Termín vyhlášení:
1. kolo pro jarní výsadbu: 1. února - 26. února 2021
2. kolo pro podzimní výsadbu: 1. června - 30. července 2021
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.