Publikováno: 22. 2. 2021 10:00:51

Hradec Králové bude mít strategii adaptace na změnu klimatu

Městu se podařilo získat dotaci v rámci programu Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu z Norských fondů 2014–2021 na vypracování adaptační strategie včetně analýzy rizik města na změnu klimatu. Vzniknout by měla do konce letošního roku.
Dotace by měla pokrýt až 90 % nákladů, zbytek bude město financovat ze svých peněz. Celkové způsobilé výdaje projektu tak činí 1,38 milionu korun.

Hradec Králové má z hlediska dopadů klimatických změn výhodu zejména ve velkém množství zeleně a dvou protékajících řekách Labe a Orlice se vším co k nim patří, co nabízí a s čím se dá pracovat. Na druhou stranu je ve městě celá řada ulic bez stromů, i řada zpevněných ploch, které v letních měsících neposkytují komfortní klima k pobytu obyvatel města.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.