Publikováno: 1. 2. 2021 17:02:40

Populární soutěž Vesnice roku se letos neuskuteční

Vyhlašovatele soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova se tak rozhodli z důvodu přetrvávajícího výskytu a šíření koronaviru na území ČR.
Společně tak učinili Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství, Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR.

Za uplynulých pětadvacet let se soutěž stala fenoménem českého, moravského a slezského venkova. Každý ročník ukazuje, že soutěž je skvělou příležitostí prezentovat společenský život v jednotlivých obcích, jejich tradice a zvyky. Také poukazuje na zajímavé hotové projekty i na ty, které obce právě realizují. Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. 

V historii soutěže Vesnice roku se do ní v Královéhradeckém kraji přihlasilo celkem 159 obcí, tj. 35 % krajských obcí. Nejaktivnějším rokem s největší konkurencí byl rok 2009, kdy se do soutěže přihlásilo 50 obcí, nejméně aktivním byl rok 1998, ve kterém byly do soutěže podány pouze 2 přihlášky. V letech 1995–2019 byla průměrná účast 25 obcí na ročník. O tom, jaké obce z našeho kraje obdržely prestižní Zlatou stuhu, či která obec posbírala nejvíce cen hejtmana kraje, se dozvíte z mapové aplikace Vesnice roku Královéhradeckého kraje.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.