Publikováno: 26. 3. 2021 14:24:00

Provoz budov krajských škol je stále úspornější

Královéhradecký kraj připravuje další projekty, které řeší úsporná opatření v budovách svých škol. Ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací (CIRI) a školami žádá o dotaci ve výši 59,8 milionu korun z Operačního programu životního prostředí (OPŽP). Finanční prostředky použije na zateplení budov a pořízení rekuperací.
Celková hodnota projektů na stavební práce v sedmi krajských školách je více jak 105 milionů korun.

Mezi projekty předložené do 146. výzvy OPŽP zaměřené na instalaci rekuperací patří speciální škola Štefánikova v Hradci Králové, hradecká střední škola hudebních nástrojů, SOŠ a SOU Hradec Králové a hlavní budova hradecké stavební průmyslové školy. Výměna oken a zateplení cukrářských dílen je v plánu na gastronomické škole v Nové Pace a novobydžovském gymnáziu. Výše dotace na zateplení činí zhruba 40 %, na rekuperaci 70 %. Zbylé finance pokryje kraj ze svého rozpočtu.

Královéhradecký kraj každoročně připravuje projekty na zlepšení energetické náročnosti budov škol, které patří do krajského majetku. Ty, které podal do výzvy v loňském roce, již mají rozhodnutí o poskytnutí dotace a jejich samotnou realizaci kraj plánuje mezi roky 2021 a 2022. Snížení energetické náročnosti školních budov kraj zajistí například v jaroměřské řemeslné škole, SPŠ Trutnov a pracovišti v Mladých Bukách, na trutnovském gymnáziu nebo v domově mládeže při trutnovské lesnické škole. Zateplení se dočká i sportovní hala hradecké stavební průmyslové školy.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.