Publikováno: 30. 3. 2021 22:53:00

Webinář k zavádění vysokorychlostního internetu v obcích

Český telekomunikační úřad ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Broadband Competence Office ČR pořádá dne 22. dubna 2021 edukativní webinář.
Webinář je určen zejména pro zájemce z řad měst a obcí, kteří se podílejí na budování sítí elektronických komunikací či se s problematikou zavádění vysokorychlostního internetu  dostávají jinak do kontaktu.

Tématu problematiky potřebných právních předpisů v konkrétních souvislostech, základním postupům při zavádění vysokorychlostního internetu i praktickým dotazům se budou ve svých vystoupeních věnovat náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu pan Petr Očko, předsedkyně Rady ČTÚ paní Hana Továrková, vedoucí oddělení jednotného informačního místa na ČTÚ paní Martina Mihalovíčová i vedoucí projektu Broadband Competence Office ČR pan Michal Manhart. Účastníci webináře si kromě praktických informací odnesou i potřebné kontakty.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.