Publikováno: 18. 5. 2021 10:28:00

Národní plán obnovy byl schválen

Národní plán obnovy (NPO), který se začal chystat loni po zveřejnění záměru Evropské komise na financování oživení ekonomik nejen po koronaviru, včera schválila Vláda ČR. Na NPO celkem půjde 200 mld. Kč s tím, že cca 172 mld. Kč má být z grantů Evropské unie a 28 mld. Kč z národních zdrojů. Nyní ČR pošle materiál Evropské komisi.
NPO je tedy kompromisem mezi požadavky kladenými na plán evropskou legislativou, potřebami a prioritami jednotlivých resortů a všech relevantních partnerů – svazů, asociací, spolků, s kterými MPO jedná. V meziresortním připomínkovém řízení k NPO přišlo z 80 připomínkových míst na 1,5 tisíc připomínek, které resort průmyslu musel vypořádat. K NPO se také uskutečnila veřejná debata a vznikl speciální web na adrese www.planobnovycr.cz, který se průběžně aktualizuje.

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní reformy a investiční akce. Nejvíce finančních prostředků, tj. 90 mld. Kč, půjde do pilíře Fyzická infrastruktura a zelená tranzice.

Národní plán obnovy je pouze jedním z nástrojů, které bude moci ČR využít v příštích letech, NPO tedy nebude pokrývat všechny potřeby země. ČR bude moci využít i řadu dalších finančních nástrojů, mj. strukturální fondy, Modernizační fond aj.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.