Publikováno: 1. 6. 2021 16:30:00

Workshop Odpadové hospodářství měst a obcí

Změny legislativy a možné přínosy cirkulární ekonomiky
Workshop se bude konat v úterý 29. června 2021 9:30 hod. na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje v Hradci Králové (Pivovarské náměstí 1245) v zasedací místnosti P1.906, občerstvení bude zajištěno.

Registrace na workshop je možná do 21. června 2021 přes online formulář ZDE. Workshop je zcela zdarma.

Cílem workshopu je pomoci se zorientovat obcím především z Královéhradeckého kraje v legislativních změnách v oblasti odpadového hospodářství obcí, jako je například omezení skládkování od roku 2030 aj. Dále je cílem workshopu osvětlit, jak mohou obce ve své činnosti uplatnit chytrá řešení a prvky cirkulární ekonomiky, v čem jim budou prospěšné, jak mohou financovat své projekty z dotačních, ale i dalších zdrojů. Představeny budou konkrétní zkušenosti obcí a měst v oblasti nakládání s odpady a s jejich opětovným využitím. Proběhnou prezentace firem, které přinášejí chytrá řešení pro odpadové hospodářství a cirkulární ekonomiku a diskuze mezi veřejným a firemním sektorem o tom, jaká konkrétní řešení mohou firmy veřejné sféře nabídnout.

Doba trvání workshopu bude přibližně 3 hodiny včetně přestávky na občerstvení.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.