Publikováno: 15. 7. 2021 17:04:27

Carport Dukovany

Největší česká fotovoltaické elektrárna na střechách parkoviště.
Nový bezemisní zdroj složený z 2600 fotovoltaických panelů na střechách 322 parkovacích stání pokrývá díky svému výkonu 820 kWp roční spotřebu téměř tří stovek domácností. Elektrárna nezabírá žádnou ornou půdu a díky oboustranným panelům zužitkuje i sluneční světlo odrážející se od zaparkovaných vozů. Skupina ČEZ připravuje v dalších letech fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu v řádu stovek MW.

Kromě zvýšení bezemisní výroby bez záboru orné půdy představuje nová carportová elektrárna i zcela nové řešení výroby elektřiny ze slunce. Zaměstnanci elektrárny i návštěvníci infocentra z řad veřejnosti mohou nové parkoviště využívat od dubna 2021. Společnost ČEZ investovala do parkoviště budoucnosti celkem 60 miliónů korun.


Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.