Publikováno: 27. 7. 2021 15:00:00

Dokument Územní dimenze v operačních programech schválen vládou

Vláda na svém dnešním jednání schválila dokument Územní dimenze v operačních programech 2021+ (ÚDOP). Jde o významný nástroj regionální politiky, který v souladu se Strategií regionálního rozvoje ČR 2021+ určuje, v jakém objemu a do kterých konkrétních území budou alokovány desítky miliard Kč z fondů EU.
,,Programy financované z fondů EU v období 2021–2027 zohlední odlišnosti regionů, a proto nelze k jejich problémům přistupovat plošně. Prostřednictvím materiálu bude Ministerstvo pro místní rozvoj usilovat o zohlednění specifických potřeb jednotlivých regionů v operačních programech. Klíčová je pro nás kontinuální diskuze mezi regiony a dotčenými ministerstvy,"shrnuje náměstek sekce regionálního rozvoje a cestovního ruchu David Koppitz.

Využití prostředků z evropských fondů pro období 2021–2027 se opírá o ustanovení evropské legislativy pro politiku soudržnosti. Cíle a parametry pro nakládání s těmito prostředky jsou uvedeny v Dohodě o partnerství (DoP). Vládě má být DoP předložena letos v srpnu. ÚDOP u vybraných specifických cílů a aktivit programů uvádí, do jakých území by měly být finanční prostředky prioritně směřovány, a to na základě Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, případně dalších statistických dat.

ÚDOP vznikl na základě dohody o uplatnění územní dimenze mezi územními partnery (např. Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR), ministerstvy spravujícími programy financované z fondů EU a Ministerstvem pro místní rozvoj. Dokument byl mj. diskutován s územními partnery na červnové Národní stálé konferenci.

Specifickou pozornost věnuje ÚDOP nástrojům podpory regionálního rozvoje, mezi ně patří mj. Integrované teritoriální investice (ITI), Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) a Regionální akční plány (RAP), u nichž uvádí jejich minimální alokaci v příslušných programech.

Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje jednak monitoring naplňování ÚDOP, ale také připravuje pro územní partnery a širokou veřejnost informace o výsledném prostorovém rozložení projektů v území ukázané především v přehledných mapách.
Více informací naleznete na 
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.