Publikováno: 12. 7. 2021 0:25:00

Dotační program Interreg ČR-Polsko bude pokračovat

S blížícím se koncem současného dotačního programu současně vrcholí přípravy nového programu, ze kterého bude možno získat finanční prostředky v dalším období.
Členové monitorovacího výboru přeshraničního programu Interreg V-A ČR - Polsko podpořili celkem pět projektů s účastí partnerů z Královéhradeckého kraje, zejména v oblasti digitalizace či podpory přeshraniční spolupráce mezi oběma státy po pandemii covid-19, na které lze čerpat dotaci v celkovém objemu za zhruba 17,5 milionu korun.

Nejlepšího hodnocení dosáhl projekt Dokumentační centrum Krkonoš online, které bude sloužit k prohloubení a posílení spolupráce komunit pomocí interaktivního, online přístupného a uživatelsky vstřícného virtuálního prostředí pro pořádání vzdělávacích akcí, sdílení informací a materiálů o Krkonoších i pro vzájemný kontakt jednotlivých partnerů.

Propojení a zvýšení spolupráce škol, vzdělávacích organizací a odborných pracovišť v přeshraničním regionu zajistí projekt trutnovské zdravotnické školy. Ten spočívá ve vytvoření online digitální česko-polské platformy pro sdílení informací a komunikaci nejen v době krizového režimu, ale i v běžném provozu. Platforma bude obsahovat digitální materiály z různých oblastí a odborného zaměření s příklady dobré praxe z oblasti krizového řízení škol.

Spolek Podzvičinsko uspěl s žádostí o finanční podporu při přípravě projektu Infomost mezi Českem a Polskem. Ten přispěje k rozvoji spolupráce české a polské neziskové organizace destinačního managementu prostřednictvím webových stránek, sdíleného kalendáře akcí a úložiště dat obou destinací nebo e-learningových kurzů polštiny a češtiny.

Zřízením informačního střediska, organizací webinářů a setkáváním pracovních skupin se zaměřením na vytvoření silné a stabilní spolupráce v příhraničním území, umožňující odbourat negativní dopady současné situace se zabývá projekt V kontaktu – přeshraniční spolupráce navzdory překážkám z dílny Evropského seskupení pro územní spolupráci NOVUM. Jedním z partnerů je také Euroregion Glacensis.

V reakci na dynamicky se měnící situaci v česko-polském pohraničí a pro podporu podnikatelského prostředí přišla s novým projektem Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje. Ta se svými partnery kromě organizace webinářů či vydávání informačních balíčků vytvoří místa rychlé informace se zacílením na podnikatelské prostředí v přeshraničních lokalitách.

Na posledním zasedání Regionálního kongresu Euroregionu Glacensis zazněly mimo jiné informace k Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko. Aktuální stav ohledně výzev na realizaci mikroprojektů můžete sledovat zde.

Současný dotační program Interreg V-A Česká republika-Polsko je žadatelům k dispozici od roku 2014 až do letoška. Pozornost potenciálních zájemců o dotace na česko-polské projekty se nyní začíná zaměřovat na nový přeshraniční program, ze kterého bude možné čerpat finanční prostředky v letech 2021-2027.

Uchazeči o dotace z Evropské unie v rámci programů Interreg ČR-Polsko i dalších mezinárodních programů a fondů mohou získat bezplatně informace a potřebné konzultace ke svým projektovým záměrům na oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje (Ing. Roman Klíma –⁠ tel. 495 817 492, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz).
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.