Publikováno: 15. 7. 2021 16:54:47

Podívejte se, jak žádat o dotaci na výstavbu fotovoltaické elektrárny

Pro lepší a jednodušší orientaci připravil Státní fond životního prostředí ČR pro každou z výzev Modernizačního fondu krátká a výstižná videa, která vás provedou krok za krokem vyplněním žádosti. O podporu se mohou ucházet stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny) a společenství pro obnovitelné zdroje.

Dotační výzva RES+ č. 1/2021 je určena pro fotovoltaické elektrárny do 1 MWp (včetně) a je pro ni alokována 1 miliarda korun. Příjem žádostí končí 15. 11. 2021 ve 12 hodin. Instruktážní video, detailní informace, text výzvy a potřebné dokumenty naleznete zde.

Dotační výzva RES+ č. 2/2021 je určena pro fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp. Pro žadatele je alokováno 3,5 miliardy korun. Žádosti je možné podávat do 29. 10. 2021 do 12 hodin. Instruktážní video, detailní informace, text výzvy a potřebné dokumenty naleznete zde.

V závislosti na velikosti podniku a typu instalace elektrárny mohou zájemci dosáhnout na dotaci ve výši až 50 % celkových výdajů na projekt. Společným cílem obou výzev je snížení emisí skleníkových plynů, modernizace energetických systémů, zlepšení energetické účinnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.