Publikováno: 25. 8. 2021 11:29:31

Do krajských dotací půjde v roce 2022 až 128 milionů korun

Rozpočet Královéhradeckého kraje na rok 2022 prozatím počítá s částkou 81 milionů korun pro všech 48 krajských dotačních programů. Nejvíce financí kraj hodlá rozdělit v programu obnovy venkova, v rámci rozvoje cyklotras či na pořízení hasičské techniky pro obecní požární jednotky. Celkovou alokaci by měla ještě navýšit připravovaná změna rozpočtu.
V rámci programu obnovy venkova určeném pro obce do 3 000 obyvatel kraj plánuje rozdělit 12 milionů korun, sumu ale plánuje zdvojnásobit. Na zvýšení akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných obcemi, nákupy hasičské techniky a podporu dobrovolných hasičů obecně by mohlo jít v součtu až 20 milionů korun. Rozvoj cyklotras a cyklostezek kraj v příštím roce plánuje podpořit částkou až ve výši 16,5 milionu korun.

Oblíbené dotace pro venkovské prodejny v roce 2022 doplní program ministerstva průmyslu a obchodu Obchůdek 2021+. Letos kraj na podporu provozu prodejen v malých obcích vyhověl všem 75 žádostem a vyplatil přes tři miliony korun.

Příjem žádostí pro vyplácení dotací v roce 2022 začne podle konkrétního dotačního programu ještě letos v listopadu nebo v prosinci. Prozatím je celková alokace všech dotačních programů 81 milionů korun. Připravovaná změna rozpočtu by ale částku mohla navýšit až o 48 milionů korun na celkových 128 milionů korun. Stejnou částku kraj na dotacích rozdělil letos.

Seznam plánovaných dotačních programů pro rok 2022:

 • Obnova hasičské techniky pro obce s JPO
 • Podpora svazků obcí
 • Podpora provozu prodejen na venkově (doplní program MPO: Obchůdek 2021+)
 • Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji
 • Podpora JPO zřízených obcí v Královéhradeckém kraji
 • Kreativní vouchery Královéhradeckého kraje
 • Rozvoj a budování cyklotras a cyklostezek v Královéhradeckém kraji
 • Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji
 • Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje
 • Program obnovy místních částí
 • Příprava investičních projektů (v přípravě)
 • Podpora činnosti v oblasti protipožární ochrany
 • Program podpory lokální ekonomiky
 • Rozvoj podmínek pro vzdělávání – Inovace ve vzdělávání
 • Rozvoj nadání
 • Etická výchova ve školách
 • Prevence rizikového chování a zdravý životní styl žáků
 • Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase a vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků
 • Akce pro děti a mládež ve volném čase (krajského významu)
 • Táborová činnost
 • Mezinárodní spolupráce dětí a mládeže
 • Rekonstrukce a modernizace objektů a zařízení využívaných pro volný čas dětí a mládeže – pouze investiční akce
 • Opatření k zadržování vody v krajině
 • Ochrany přírody a krajiny
 • Včelařství
 • Propagace zemědělství a místní produkce
 • Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
 • Podpora kulturních aktivit
 • Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví
 • Podpora činností muzeí a galerií
 • Rezidence v oblasti kultury
 • Podpora mobility v kultuře
 • Obnova historických varhan
 • Kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK
 • Obnova památkového fondu
 • Úprava lyžařských a běžeckých tras (v přípravě)
 • Podpora činnosti turistických informačních center (v přípravě)
 • Propagace cyklobusů v turistických regionech (v přípravě)
 • Program obnovy venkova
 • Pohybová gramotnost
 • Pořádání významných sportovních akcí dětí a mládeže
 • Pořádání významných masových tělovýchovných a sportovních soutěží typu "sport pro všechny"
 • Činnosti sportovních středisek a sportovních center mládeže
 • Podpora krajských reprezentačních výběrů mládeže a reprezentace na republikových, evropských a celosvětových soutěžích
 • Vzdělávání trenérů, rozhodčích a cvičitelů
 • Vrcholový a výkonnostní sport v kategorii dospělých
 • Příprava krajských reprezentantů na Olympiádu dětí a mládeže
 • Podpora investic do sportovních objektů a zařízení
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.