Publikováno: 10. 8. 2021 18:07:00

Zpráva o stavu čerpání dotací EU v kraji (srpen 2021)

Subjekty z Královéhradeckého kraje již získaly 28 miliard korun. V přepočtu na 1 obyvatele se jedná o částku 50 tisíc korun. Obce z našeho kraje na své projekty získaly téměř 4 miliardy korun. Královéhradecký kraj jako subjekt patří k nejlépe čerpajícím krajským samosprávám v ČR.
Centrum investic, rozvoje a inovací zpracovává, a to na základě dat z monitorovacího systému MS 2014+ poskytovaných Ministerstvem pro místní rozvoj v měsíčních intervalech, monitoring čerpání evropských dotací, který umožní zhodnotit úspěšnost krajských žadatelů o poskytnutí podpory z vyhlašovaných výzev a zjistit objem prostředků směřujících do rozvoje kraje.

V současnosti je tento přehled vytvářen čtvrtletně.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.