Publikováno: 21. 9. 2021 16:07:00

Chytré Líchy – první udržitelná městská čtvrť v ČR

Chytré Líchy jsou projekt chytré městské čtvrti budoucnosti, který své první základy položí už v roce 2023.
Pro Chytré Líchy byl zvolen inovativní a komplexní přístup, který se vyznačuje použitím integrovaného navrhování, zapojením více oborových disciplín, použitím materiálů s ohledem na udržitelnost a snahou o minimalizaci uhlíkové stopy. Velkou výzvou je hospodaření s vodou. Při navrhování se zohleďnuje stav lokality a vzájemné vazby území ke stávající zástavbě, přírodní prostory, sociální, ekonomické a stavebně kulturní podmínky a požadavky.

V Židlochovicích se dlouhodobě zajímají o moderní urbanismus, rozvoj města a o možnosti rozvoje bydlení. Vše s ohledem na přírodu a s trvale udržitelným přístupem i s ohledem na klimatické změny. Výstavbu proto budou tvořit jen energeticky úsporné a šetrné budovy s aplikací chytrých řešení. Autoři projektu mají na paměti cíle jako uhlíková neutralita, vytvoření kvalitního a bezpečného veřejného prostoru pro obyvatele a také výrazná úspora pitné i užitkové vody.

Více informací o projektu naleznete zde

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.