Publikováno: 15. 9. 2021 16:57:00

Inspirativní region agentury CzechInvest

Máte ve vaší obci zajímavý projekt, který je spojený s podporou podnikání nebo s rozvojem podnikatelského prostředí? Něco, co se skutečně podařilo a chtěli byste to sdílet s ostatními? Přihlaste se do soutěže Inspirativní region agentury CzechInvest!
Agentura CzechInvest vyhlašuje soutěž Inspirativní region, která svým zaměřením navazuje na soutěž Investičně atraktivní region z předchozích let. Po roční odmlce způsobené koronavirovou pandemií soutěž proběhne v nové podobě. 

Soutěž Inspirativní region se koná jednou za dva roky a je zaměřena na příklady dobré praxe vždy k danému tématu, které souvisí s rozvojem municipalit. Letošní ročník soutěže je zaměřený na projekty realizované v letech 2019–2020, které se týkají podpory podnikatelského prostředí v městech a obcích celé České republiky. 

Pokud jste například otevřeli podnikatelské centrum, uspořádali kurzy podnikání pro místní obyvatele, vybudovali lokální průmyslovou zónu, zrevitalizovali brownfield pro podnikatelské účely nebo jiným způsobem podporujete podnikatelské subjekty ve vašem městě či obci, neváhejte představit svůj projekt. Sdílejte své úspěchy s ostatními!

Soutěž je určena pro města a obce všech velikostí, které v soutěžním období zrealizovaly projekt zaměřený na podporu místního podnikatelského prostředí.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.