Publikováno: 16. 9. 2021 23:45:39

Semináře v regionech k projektovému a finančnímu řízení projektů

Ministerstvo pro místní rozvoj na podzim připravilo další sérii oblíbených seminářů zaměřených na projektové a finanční řízení. Cílem seminářů je podpořit správnou realizaci projektů spolufinancovaných z fondů EU. Konat se budou v každém krajském městě v termínech od září do prosince 2021.
Celkem dvě série seminářů připravují regionální kanceláře Eurocenter a uskuteční se pod lektorským vedením Lukáše Meleckého, vedoucího Katedry mezinárodních ekonomických vztahů Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Účastníci seminářů získají přehled o jednotlivých tématech projektového i finančního řízení ve všech jeho fázích. Důležitou součástí semináře budou také praktické ukázky. V závěru seminářů bude prostor pro všechny případné dotazy a náměty.

Účast na akcích je bezplatná. Další informace k jednotlivým seminářům jsou k dispozici na níže uvedených kontaktech pro konkrétní města.

Z kapacitních důvodů je nutné se s dostatečným předstihem registrovat.

Více informací naleznete zde

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.