Publikováno: 12. 10. 2021 16:14:37

Uskutečnilo se ojedinělé kybernetické cvičení pro žáky středních škol

Královéhradecký kraj ve spolupráci se Střední průmyslovou školou a Střední odbornou školou ve Dvoře Králové nad Labem pořádal ojedinělé kybernetické cvičení pro žáky středních škol s názvem Czech Cybertron. Současně s ním se uskutečnila doprovodná konference na téma informační a kybernetické bezpečnosti ve středních školách, které se zúčastnili zástupci ministerstva školství, ministerstva vnitra a zástupci zúčastněných škol z osmi krajů republiky.
Královéhradecký kraj přispěl k osvětě problematiky kybernetické bezpečnosti a ve spolupráci se střední průmyslovou školou ve Dvoře Králové uspořádal interaktivní kybernetické cvičení. Týmy středoškoláků z celkem osmi krajů České republiky dostaly za úkol napadnout ovládací a řídící systémy skutečné potravinářské linky a současně najít účinné prostředky obrany proti tomuto kybernetickému útoku. Hlavním úkolem tedy byla efektivní ochrana aktiv společnosti před možnými kybernetickými útoky, včasná detekce kybernetického útoku a správná reakce včetně odstranění následků útoku, forenzní analýzy a procesu odhalení objednatele útoku.

Jako součást akce se uskutečnila i doprovodná konference “Výuka kybernetické a informační bezpečnosti na středních školách“ v aule střední průmyslové školy. U kulatého stolu na téma systémového řešení výuky problematiky kybernetické bezpečnosti diskutovali hosté z ministerstva školství, ministerstva vnitra, Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost, středních a vysokých škol, hospodářské komory a dalších institucí.

„Kybernetických útoků bude podle odborníků přibývat, protože moderní technologie se staly nedílnou součástí života firem, institucí i domácností. V oblasti kybernetické bezpečnosti chybí zhruba 30 tisíc pracovníků. Uvědomme si, že tito lidé chrání naše nemocnice, elektrárny a veškerou klíčovou infastrukturu a školy musí tyto odborníky do praxe připravit. Pro školy je to obrovská výzva, kdy se nejedná o konkurenci mezi školami, ale o spolupráci, komunikaci, sdílení vzdělávacích aktivit a vzdělávacího obsahu s touto problematikou,“ sdělil náměstek hejtmana Arnošt Štěpánek odpovědný za krajské školství.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.