Publikováno: 29. 10. 2021 12:23:00

Veřejná konzultace k podpoře vysokorychlostního internetu

Ministerstvo průmyslu a obchodu dnem 20. října 2021 zahájilo veřejnou konzultaci k podpoře výstavby sítí vysokorychlostního internetu z Národního plánu obnovy. Je organizována za účelem validace vykázaných dat operátorů veřejných telekomunikačních sítí. Validace je jednou z podmínek procesu spuštění dotačních titulů do výstavby vysokorychlostních telekomunikačních sítí v tzv. bílých místech.
Cílem této veřejné konzultace je napomoci zástupcům samospráv poskytnout státní správě zpětnou vazbu k údajům o existujících pevných sítích získaných ČTÚ v rámci elektronického sběru dat od operátorů pevných sítí, aby se následně co nejlépe zacílily dotace z EU.

Aktuálně zajištěné podklady budou složit pro křížovou kontrolu ze strany MPO vůči datům, která hlásí jednotliví registrovaní provozovatelé telekomunikačních sítí a služeb do ČTÚ a případnými výraznými rozpory se bude následně zabývat ČTÚ.

Co můžete jako starosta udělat?

Prověřit v černých místech na mapě, zda deklarované pokrytí pevnými sítěmi s rychlostí 100 Mbit/s+ v mapových podkladech MPO odpovídá skutečnosti v dané lokalitě. (Hranice 100 Mbit/s+ je stanovena jako zjednodušení, a to v souladu s rozvojovými cíli Národního plánu rozvoje sítí VHCN.)

V případně, že vykázané pokrytí neodpovídá skutečnosti, doložit to měřením na alespoň třech adresních místech pomocí nástroje ČTÚ na tomto odkaze.

MPO bude rádo za informaci, pokud víte, že žádný z lokálních operátorů nebyl v roce 2021 schopen poskytnout službu s vysokorychlostním datovým připojením, ačkoliv je obec označena jako černá. Uvítá i krátkou informaci (jedna až dvě věty) o současném stavu dostupnosti služeb internetového připojení ve vaší obci. Příklad struktury a vzorového vyplnění naleznete zde (vzor vyplněného textu) a zde (vzor prázdného formuláře pro vaše použití).

Text prosíme vložte (nakopírujte) do “Popisu situace” webového formuláře na této stránce. Nezapomeňte na sebe vyplnit kontakt, aby se MPO mohlo s vámi případně spojit.

Veřejná konzultace je otevřena do 22. 11. 2021, proto je nutno odeslat veškeré informace do tohoto data.

Více informací naleznete zde

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.