Publikováno: 29. 11. 2021 10:29:09

S odpady poradí obcím web

Legislativní změny spojené s odpadovým hospodářstvím přinesly počátkem tohoto roku řadu problémů. S nejasným výkladem některých ustanovení a se zodpovězením praktických dotazů mají veřejnosti pomoci webové stránky projektu „čistý kraj“.
Přímo na stránkách může veřejnost nalézt odpovědi na nejčastější otázky. Takový výčet ale nemusí být úplný, proto nově přibyla možnost přímého zasílání dotazů.

Nový zákon o odpadech číslo 541/2020 je účinný od 1. 1. 2021. Zavedl například zákaz skládkování od roku 2030, třídící slevy nebo oddělené soustředění recyklovatelných složek komunálního odpadu. Řeší rovněž problematiku černých skládek.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.