Publikováno: 2. 11. 2021 22:14:22

S přípravou investic pomůže malým obcím kraj

Královéhradecký kraj schválil dotační program Příprava investičních projektů, který je určen pro obce do 3 000 obyvatel.
O podporu z celkových tří milionů korun se mohou obce ucházet od 9. 12. 2021 do 17. 1. 2022.

Program je v souladu se Strategií rozvoje Královéhradeckého kraje a jeho cílem je finančně vypomoci s přípravou investičních projektů, jež se budou ucházet o dotaci z evropských či národních zdrojů. Žadatelé o dotaci mohou v programu podat pouze jednu žádost. Příjemce dotace musí do tří let od ukončení projektu, tedy projektové přípravy a inženýringu, podat žádost o finanční prostředky z národních nebo evropských zdrojů a tato žádost musí být úspěšná v hodnocení formálních náležitostí. V opačném případě musí dotaci kraji vrátit.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.