Publikováno: 12. 12. 2021 23:21:00

Memorandum o partnerství a spolupráci mezi krajem a MAS

Královéhradecký kraj v roce 2022 plánuje, že finančně podpoří každou z 15 místních akčních skupin v regionu částkou 300 tisíc korun, bude to dvojnásobek oproti předchozím letům. Krajské sdružení MAS Královéhradeckého kraje a kraj také podepsaly na další roky společné Memorandum o partnerství a spolupráci.
„Místní akční skupiny v regionu prokazatelně velmi dobře fungují, a proto je chceme v jejich činnosti více podpořit. V roce 2022 plánujeme podporu na provoz každé skupiny částkou 300 tisíc korun,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček.

Kraj začal podporovat 15 místních akčních skupin v roce 2015, kdy každé MAS přispěl na provoz 100 tisíc korun. O rok později se krajská podpora zvýšila na 150 tisíc ročně a tento příspěvek dostávají MAS každý rok až doteď.

„Místním akčním skupinám v regionu se v posledních sedmi letech podařilo přivést do regionu více než 1,3 miliardy korun z evropských peněz na podporu projektů, zlepšujících život všem obyvatelům kraje. Jejich členové dobře znají svůj region a vědí, kde pomoci,“ doplnil krajský radní pro regionální rozvoj, evropské granty a dotace Adam Valenta.

„V uplynulém programovém období Evropské unie se podařilo realizovat a financovat množství investičních i neinvestičních projektů například v bezpečnosti dopravy, budování cyklostezek, chodníků, rekonstrukce učeben škol, komunitních center a památek z Integrovaného regionálního operačního programu. Dále jsou to projekty z Operačního projektu zaměstnanost, kde se jedná o podporu sociálních služeb na území MAS, ale i realizace různých komunitních aktivit a také například příměstských a komunitních táborů. Musím také zmínit projekty z Operačního programu životního prostředí na výsadbu zeleně jak v obcích, tak i mimo ně. V neposlední řade je to také Program rozvoje venkova ČR, kde MASky podporují zemědělské i nezemědělské podnikání a také investice v lesích i menší projekty v obcích,“ shrnula předsedkyně Krajského sdružení MAS KHK Jana Kuthanová.

Aktuálním tématem, které spojuje zájmy kraje i členů místních skupin, je energetická soběstačnost tvořená obnovitelnými zdroji.

„Energie a klima jsou aktuální témata, která vyžadují rychlá a efektivní řešení. Vítám proto aktuální plán krajských místních akčních skupin podporovat energetickou nezávislost regionů prostřednictvím komunitně energetických společností a získávání prostředků na obnovitelné zdroje energií. Na tuto myšlenku chceme jako kraj navázat a například uvažujeme o instalaci fotovoltaických panelů na střechy krajských budov,“
doplnil hejtman Martin Červíček.

Místní akční skupiny tvoří členové z řad samospráv, aktivních občanů, neziskového a podnikatelského sektoru. Jedná se o nezávislá apolitická společenství, která poskytují poradenství, organizují semináře a pomáhají nejen s žádostmi o čerpání státních a evropských prostředků.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.