Publikováno: 2. 12. 2021 10:04:00

Platební portál Středočeského kraje

V září 2020 byla aplikace spuštěna v pilotním režimu, do kterého se zapojilo na dvě desítky obcí a 150 školských zařízení. Jelikož byl pilot úspěšný, rozhodla v únoru 2021 Rada Středočeského kraje na základě doporučení Výboru pro digitalizaci a chytrý kraj o jeho překlopení do ostrého provozu. Ke konci roku 2021 bylo na portálu registrováno 332 smluvních partnerů zejména z řad obcí a měst Středočeského kraje, krajských příspěvkových organizací, ale také z řad zájmových a sportovních klubů.
Platební portál umožňuje městům a obcím, ale i školám, spolkům či sportovním klubům ze Středočekého kraje spravovat své poplatky bezhotovostně. Stačí jim zaregistrovat se na stránkách portálu, nastavit si jaké platby a v jaké výši chtějí vybírat, a ty následně přistanou na jejich účtě v plné výši. Náklady na poplatky za zpracování plateb (momentálně spravované Českou spořitelnou a.s.) i za provoz portálu nese v tuto chvíli plně Středočeský kraj. Typickým příkladem využití portálu jsou platby za svoz komunálního odpadu, za psy, vodné a stočné, členské příspěvky spolkům, klubům, knihovnám, úhrada obědů či zájmových kroužků ve školách či ZUŠkách. Jednoduché uživatelské rozhraní umožní registrovaným subjektům nastavit si vše zcela individuálně podle jejich vlastních potřeb.

V současné době probíhá vývoj podobného řešení i na celostátní úrovni pod Ministerstvem vnitra. Středočeský kraj se nyní zaměřuje především na propagaci, aby tyto služby mohly být poskytovány co nejširšímu množství organizací.

Stránky Platebního portálu Středočeského kraje

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.