Publikováno: 20. 1. 2022 12:15:00

Smart Tourism Destinations

Otevřená výzva k vyjádření zájmu destinačních manažerů účastnit se projektu Smart Tourism Destinations
Turistické destinace v EU stále více přijímají digitální řešení a přístupy založené na datech, aby se staly „chytrými turistickými destinacemi“. Za tímto účelem evropské ústředí cestovního ruchu stále více investuje do inovativních infrastruktur a chytrých aplikací, které využívají data k obohacení zážitků v cestovním ruchu.

Tato výzva je vyhlášena v rámci projektu GROW / 2020 / OP / 0014 „Smart Tourism Destinations“, který zahájila Evropská komise, DG GROW s cílem podpořit destinace cestovního ruchu EU s cílem usnadnit přístup k produktům a službám cestovního ruchu a pohostinství prostřednictvím inovativních digitálních řešení, díky nimž bude cestovní ruch udržitelný a přístupný a plně využije jejich kulturní dědictví a kreativita.

Všichni destinační manažeři z řad veřejných subjektů odpovědných za cestovní ruch na městské / regionální úrovni jsou vítáni! Celkem bude vybráno 50 subjektů, které se projektu zúčastní, v souladu se souborem kritérií způsobilosti a výběru.

Více se dozvíte na /smarttourismdestinationscitie.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.