Publikováno: 12. 4. 2022 17:05:00

Nový dotační titul pro obce na pomoc uprchlíkům

Podávat žádosti lze pouze do 15. 5. 2022 včetně.
Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo dotační titul pro obce, místní části a svazky obcí, které mají ubytováno minimálně 50 osob s dočasnou ochranou ve své ubytovací kapacitě nebo v kapacitě jím zřizované organice –⁠ nouzové ubytování.

Celkové náklady žádosti nesmí přesáhnout 500.000 Kč na jedno zařízení, v němž je v době podání projektu společně ubytováno minimálně 50 osob s dočasnou ochranou. Není možné na jedno zařízení žádat dotaci ve více projektech.

Cílovou skupinou jsou držitelé dočasné ochrany (vydáno v roce 2022). Pouze doplňkově i další legálně na území ČR pobývající cizinci ze třetích zemí a EU.

Vzhledem k delšímu procesu schvalování v některých obcích byla mírně prodloužena ze zákona povinná lhůta 30 dní.

Více informací o dotačním titulu naleznete zde

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.