Publikováno: 7. 4. 2022 16:12:05

Začínají informativní semináře pro žadatele o kotlíkové dotace

V Královéhradeckém kraji se v průběhu dubna a května 2022 uskuteční semináře pro žadatele o kotlíkové dotace. Pracovníci kotlíkových dotací představí podmínky pro přidělení kotlíkové dotace, proces registrace účtu v dotačním portálu a systém podávání žádosti o dotaci.
Termíny a místa konání jsou uvedeny v tabulce. Individuální konzultace budou probíhat kdykoliv během dne mezi 10:00 a 17:00. V 11:00 a ve 14:00 začne krátká prezentace zaměřená na podmínky poskytování kotlíkových dotací a pracovníci podrobně odprezentují podmínky oprávněných žadatelů a dokladování příjmů nízkopříjmových domácností.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.