Publikováno: 12. 5. 2022 15:22:00

Pozvánka na konferenci ENERGETIKA 2022

Dovolujeme si Vás pozvat na 1. ročník konference "ENERGETIKA 2022" věnované aktuálním tématům z oblasti energetiky.
Konference se uskuteční 24. května 2022 od 9:00 v EA Hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové. Registrace na místě bude probíhat již od 8:30.


Příspěvky a řečníci:
  • Přivítání a úvodní slovo – Pavel Bulíček – 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
  • Systém hospodaření s energiemi – Bořek Dvořáček – Krajský úřad Královéhradeckého kraje
  • Využití potenciálu gravitačních vodovodů – Martin Hudec a Daniel Himr – VUT Brno
  • Performance Design & Build – Aleš Chamrád – Chamrád Legal/APES
  • Fit for 55 – Petr Holub – Budovy 21
  • Decentralizace a inovace, pohled dopředu v perspektivě obce – Jan Šícha – ČEZ a.s.
  • Smart2green – Jakub Skavroň – Smart2Green
  • Dotační možnosti pro obce a regiony v oblasti decentralizace energetiky: Modernizační fond – Maggie Škabraha Dokupilová – Ministerstvo životního prostředí
  • Role místních akčních skupin v komunitní energetice – Příklady dobré praxe: ENERKOM Opavsko – Jiří Krist – MAS Opavsko
  • Ekonomické a právní aspekty komunitní energetiky – David Blažek – Frank Bold advokáti

Detailní program ke stažení

 
Více informací a registrace zde

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.