Publikováno: 14. 6. 2022 13:39:39

Byl vyhlášen dotační program Brownfieldy

Státní fond podpory investic vyhlásil dne 1. června 2022 výzvy k podávání žádostí o dotaci nebo úvěr do programu Brownfieldy. Program je zaměřen na revitalizace území se starou stavební zátěží na park nebo občanské vybavení.
Žádosti podané v rámci těchto výzev musí splňovat podmínky stanovené NV č. 496/2020 Sb., v platném znění, podle kterého žadatel požaduje poskytnutí dotace nebo úvěru.

V rámci jedné výzvy může žadatel podat pouze jeden investiční záměr. V rámci města lze podat pouze 1 žádost. U měst rozčleněných na městské obvody či části lze podat 1 žádost na každý městský obvod nebo každou městskou část.

V případě, že žádosti budou mít stejný počet bodů, rozhodne o pořadí datum a čas přijetí elektronickým systémem SFPI.

Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 1. srpna 2022 a končí dnem 31. října 2022.

Více o dotačním programu zde

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.