Publikováno: 29. 6. 2022 14:23:00

Odstartovalo další kolo žádostí o kotlíkové dotace

Ve středu 29. června mezi 10.00 a 14.00 mohou nízkopříjmové domácnosti podat žádost o kotlíkové dotace. Jedná se o druhý z šesti termínů pro registraci. Další kola příjmu žádostí se uskuteční v červenci a srpnu.
Postup podání žádosti o dotaci:
  1. Zřízení účtu v dotačním portále DOTIS.
  2. Registrace žádosti o kotlíkovou dotaci.
  3. Vyplnění a odeslání elektronické žádosti.
  4. Doručení podepsané (listinné) žádosti vč. příloh na Krajský úřad KHK.


Výčet podporovaných zařízení (nových kotlů) je uveden v seznamu výrobků a technologií, který je k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR na svt.sfzp.cz. Další informace naleznete zde.

Žádat je možné prostřednictvím krajského dotačního portálu

 

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.