Publikováno: 18. 7. 2022 16:21:00

Nový IROP má zelenou

Dne 1. 7. 2022 byl Evropskou komisí schválen Programový dokument IROP pro nové programové období 2021–2027.
V návaznosti na tuto skutečnost proběhl dne 12. 7. 2022 první řádný Monitorovací výbor IROP, a to za účasti regionálních a sociálních partnerů, jednotlivých ministerstev, neziskových organizací a Evropské komise.

Na tomto jednání došlo ke schválení kritérií hodnocení projektů v jednotlivých podporovaných aktivitách. Rovněž byl schválen systém hodnocení projektů IROP harmonogram výzev pro rok 2022. Pro budoucí žadatele to znamená, že na konci července mohou očekávat vyhlášení prvních výzev. Schválený dokument IROP je zveřejněn ZDE.
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.