Publikováno: 14. 10. 2022 14:43:00

Říjnová zpráva o stavu čerpání dotací EU v kraji

Vydali jsme další monitorovací zprávu o čerpání evropských dotací na území našeho kraje. Subjekty z Královéhradeckého kraje již získaly bezmála 31 miliard korun. V přepočtu na 1 obyvatele se jedná o částku 56 tisíc korun. Obce z našeho kraje na své projekty získaly více než 4,2 miliardy korun. Královéhradecký kraj spolu s Vysočinou jsou nejlépe čerpající krajské samosprávy v ČR.
Centrum investic, rozvoje a inovací zpracovává, a to na základě dat z monitorovacího systému MS 2014+ poskytovaných Ministerstvem pro místní rozvoj, čtvrtletní monitoring čerpání evropských dotací, který umožní zhodnotit úspěšnost krajských žadatelů o poskytnutí podpory z vyhlašovaných výzev a zjistit objem prostředků směřujících do rozvoje kraje.

Podívejte se rovněž na top 10 projektů s nejvyšší dotací a to za:
  • celé území kraje
  • projekty kraje
  • projekty obcí
  • projekty za ITI Hradecko-pardubické aglomerace
  • projekty za Místní akční skupiny
Další přehledy naleznete zde
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.