Publikováno: 6. 11. 2022 16:57:00

Nový katalog Nabídka sociálních podniků v Královéhradeckém kraji

Regionální centrum podpory sociálního podnikání připravilo nový katalog sociálních podniků.

Nový katalog Nabídka sociálních podniků Královéhradeckého kraje je tu. Regionální centrum podpory sociálního podnikání na jeho vytvoření pracovalo ve spolupráci se sociálními podniky během jara a léta 2022. Jeho následnou distribucí mezi veřejné ale i další instituce v Královéhradeckém kraji, bychom rádi pomohli sociálním podnikům z regionu dostat se do povědomí možným odběratelům jejich zboží a služeb, ať už v režimu náhradního plnění či nikoliv. 

Katalog byl slavnostně představen na 5. Veletrhu sociálního podnikání v Hradci Králové, který pořádalao Centrum investic, rozvoje a inovací společně s Královéhradeckým krajem 3. listopadu 2022. V dopolední části proběhla řada zajímavých prezentací. Přítomní byli seznámeni s připravovaným zákonem o sociálním podnikání, možnostech financování sociálního podnikání (OPZ+), s odpovědným veřejným zadáváním, s krajským dotačním titulem pro sociální podniky, s regionálním sociálním inkubátorem, ale i s dalšími zajímavými příspěvky.

Katalog je k dostání jak na Centru investic, rozvoje a inovací, tak i na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje. Dále bude distribuován na nejrůznějších akcích. Katalog v současné době obsahuje přes 30 organizací, které se hlásí k myšlence sociálního podnikání. Díky katalogu budou moci veřejné instituce, firmy a další organizace lépe a efektivněji nakupovat odpovědně a od dodavatelů z našeho regionu.

Katalog si můžete stáhnout ZDE

Na webu www.socialnipodnikanihk.cz je k dispozici také webová verze katalogu, kde je možné podniky třídit dle oborů činností, či náhradního plnění. Je zde také k zobrazení i interaktivní mapa, která zobrazuje všechny zapojené podniky.

V případě zájmu je možné si vyžádat zaslání katalogu i poštou. Více informací poskytne: Ing. Jana Smetanová, e-mail: smetanova@cirihk.cz.

Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.