Publikováno: 12. 1. 2023 14:01:00

Záznamy z webinářů Káva se SFŽP ČR o aktuálních možnostech podpory

Státní fond životního prostředí ČR zveřejnil záznamy webinářů, na nichž odborníci SFŽP představují aktuální dotační tituly v oblasti životního prostředí. Stáhnout si můžete také prezentace k jednotlivým tématům. Materiály budou postupně doplňovat.

Webináře proběhly každý den v čase od 9:00–10:00 hod.

  • Pondělí 9. ledna 2023 – Vodohospodářské projekty, srážková voda
  • Úterý 10. ledna 2023 – Energetické úspory budov, obnovitelné zdroje energie, ochrana ovzduší
  • Středa 11. ledna 2023 – Oběhové hospodářství, sanace
  • Čtvrtek 12. ledna 2023 – Příroda a krajina
Záznamy z jednotlivých webinářů zde
Máte nějaké dotazy? Kontaktujte nás.