Ochrana přírody a krajiny

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Ochrana přírody a krajiny. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Norské fondy – Výzva č. 4B "Stavanger"

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 4. 11. 2022 - 4. 1. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: zelená, modrá, opatření, adaptace, změna, klimatu
Více informací

7. výzva – Projektové schéma pro SC 1.6

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 31. 8. 2022 - 10. 1. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: zjednodušené, metody, vykazování, posílení, přirozených, funkcí, krajiny
Více informací

18. výzva – Environmentální centra se zaměřením na změnu klimatu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 7. 9. 2022 - 31. 1. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: vzdělávací, environmentální, centra, modernizace
Více informací

22. výzva – Preventivní opatření proti povodním a suchu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 7. 10. 2022 - 28. 4. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: analýzy, odtokové, poměry, budování, varovných, hlásných, předpovědních, výstražných, systémů, digitální, povodňové, plány
Více informací

Půjčky pro projekty OPŽP 2021+

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 9. 2022 - 31. 5. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce do 2000 obyvatel, příjemci podpory v rámci opatření OPŽP 1.3.9
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 10%
Klíčová slova: půjčka, dotace, vodohospodářské, projekty, environmentální, centra
Více informací

31. výzva – Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 31. 10. 2022 - 30. 6. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: migrační, překážky, zprůchodnění, ochrana, živočichů
Více informací

28. výzva – Péče o významné části přírody a krajiny

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 31. 10. 2022 - 30. 6. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: tůně, rašeliniště, prameniště, malé, vodní, nádrže, vodní, toky, nivy, rekonstrukce
Více informací

19. výzva – Posílení přirozených funkcí krajiny

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 14. 9. 2022 - 31. 10. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: ÚSES, biocentra, biokoridory, mokřady, tůně, rybníky, nádrže, obnova, toků, úpravy, koryta, rybí, přechody
Více informací

Budování lesů odolných klimatické změně

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce vlastnící lesní pozemky
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: Není stanovena
Klíčová slova: kůrovec, obnova, odkup, lesy, výsadba, sazenice
Více informací

Zadržování vody v lese

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce vlastnící lesní pozemky
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: maloplošné, vodní, nádrže, hrazení, bystřin, úpravy, koryta
Více informací

Zelená stuha

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 3. 10. 2022 - 1. 4. 2025
Zpřesnění žadatele: Obce oceněné titulem Zelená stuha
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: zeleň, cesty, mobiliář, revitalizace, vodní, plochy, toky, demolice, osvěta
Více informací

Ochrana přírody a krajiny

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 5. 12. 2022 - 6. 1. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: ÚSES, záchranné, stanice, likvidace, invazních, druhů, NATURA 2000
Více informací

Opatření k zadržování vody v krajině

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 5. 12. 2022 - 6. 1. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: malé, vodní, nádrže, hráze, přelivy, obnova, tůně, mokřady, říční, ramena, průlehy, travní, pásy, příkopy, terasy, hrázky, meze, remízy, větrolama
Více informací