Ochrana přírody a krajiny

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Ochrana přírody a krajiny. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na lesní ekosystémy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: AOPK
Termín výzvy: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2018
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: druhová, skladba, likvidace, invazivních, druhů, LHP
Více informací

Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: AOPK
Termín výzvy: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2018
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: protierozní, opatření, péče, odstraňovaní, skládek, obnova, vegetačního, krytu
Více informací

Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní ekosystémy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: AOPK
Termín výzvy: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2018
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: vodní, toky, migrační, prostupnost, mokřady, tůně, nádrže
Více informací

Výzva MAS Hradecký venkov – Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 1. 11. 2018 - 1. 1. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Hradecký venkov
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 60%
Klíčová slova: revitalizace, veřejná, zeleň, výsadba
Více informací

113. výzva – Hospodaření se srážkovými vodami a povodňová ochrana intravilánu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 1. 3. 2018 - 7. 1. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85/50% dle typu povrchu
Klíčová slova: retence, tůně, mokřiny, koryta, nádrže, průlehy, poldry, přelivy
Více informací

87. výzva – Posílení biodiverzity

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 16. 1. 2017 - 2. 1. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: eradikace, regulace, invaznivních, druhů, sečení, výsadba, dřevin, osvěta
Více informací

115. výzva – Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 1. 8. 2018 - 2. 1. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: pořízení, aktualizace, studie, systému, sídelní, zeleně, funkčních, ploch, parky, zahrady, sady, aleje, stromořadí, lesoparky, remízy, průlehy, mokřady, jezírka
Více informací

Zelená stuha

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 15. 10. 2018 - 1. 4. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce oceněné titulem Zelená stuha
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: zeleň, cesty, mobiliář, revitalizace, vodní, plochy, toky, demolice, osvěta
Více informací

Ochrana přírody a krajiny

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 10. 12. 2018 - 18. 1. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: ÚSES, záchranné, stanice, likvidace, invazních, druhů, NATURA 2000
Více informací

Podpora hospodaření v lesích – asanace kůrovcového dříví

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 2. 1. 2019 - 31. 10. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce, které mají ve vlastnictví méně než 50 ha lesních pozemků
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: těžba, stromů, kůrovec, asanace, oplocenky
Více informací

130. výzva – Posílení biodiverzity

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 1. 2. 2019 - 31. 10. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Více informací

131. výzva – Posílení přirozených funkcí krajiny

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 1. 2. 2019 - 31. 10. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Více informací

132. výzva – Zlepšení kvality prostředí v sídlech

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 1. 2. 2019 - 31. 10. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.