Odpady a ekologické zátěže

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Odpady a ekologické zátěže. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Nakládání s odpady

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 1. 12. 2021 - 31. 1. 2022
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: kontejnery, kompostéry, oplocení, úprava, ploch
Více informací

Odstranění černých skládek

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 12. 2021 - 30. 6. 2022
Zpřesnění žadatele: ORP (obec je oprávněným příjemcem pouze tehdy, pokud původce nevyhovujícího stavu neexistuje nebo není znám)
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: černé, skládky, odpady, sanace
Více informací