Odpady a ekologické zátěže

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Odpady a ekologické zátěže. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

4. výzva – Udržitelné nakládání s odpady

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 7. 9. 2022 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: výstavba, modernizace, sběrných, dvorů, navýšení, kapacity
Více informací

24. výzva – Prevence vzniku odpadů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 8. 12. 2022 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: kompostéry, RE-USE, centra, vratné, nádobí, obaly, sběrné, dvory, door-to-door, systémy, PAYT
Více informací