Odpady a ekologické zátěže

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Odpady a ekologické zátěže. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: AOPK
Termín výzvy: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2018
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: protierozní, opatření, péče, odstraňovaní, skládek, obnova, vegetačního, krytu
Více informací

84. výzva – Prevence vzniku odpadů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 3. 4. 2017 - 2. 1. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: kompostéry, sběrné, kontejnery
Více informací

104. výzva – Sběrné dvory a separace odpadu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 3. 9. 2018 - 28. 2. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: odpady, sběrné, dvory, separace, bioplynové, stanice, třídící, dotřiďovací, linky, čistírenské, kaly, nebezpečný, odpad
Více informací

114. výzva – Výstavba a zvýšení kapacity zařízení na recyklaci a materiálové využívání odpadu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 3. 9. 2018 - 2. 12. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: výstavba, modernizace, zařízení, materiálové, využití, ostatních, odpadů
Více informací

Likvidace nepotřebných vrtů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 11. 2017 - 20. 12. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: likvidace, nevyužívaných, hydrogeologických, vrtů
Více informací

Nelegální sklady odpadů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 16. 3. 2017 - 31. 12. 2020
Zpřesnění žadatele: ORP (obec je oprávněným příjemcem pouze tehdy, pokud původce nevyhovujícího stavu neexistuje nebo není znám)
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: odstranění, nelegálních, skladů, odpadů, sanace
Více informací

Nakládání s odpady

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 10. 12. 2018 - 11. 1. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: kontejnery, kompostéry, oplocení, úprava, ploch
Více informací

118. výzva – Rekultivace starých skládek

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 1. 2. 2019 - 1. 7. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Více informací

99. výzva – Inventarizace a odstranění ekologických zátěží

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 1. 7. 2019 - 31. 10. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Více informací

126. výzva – Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 1. 8. 2019 - 3. 2. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Více informací

122. výzva – Prevence vzniku odpadů

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 2. 3. 2020 - 30. 7. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.