Odpady a ekologické zátěže

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Odpady a ekologické zátěže. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

134. výzva – Nakládání se zdravotnickým odpadem

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 2. 9. 2019 - 29. 10. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: zařízení, likvidace, nebezpečný, zdravotnický, odpad
Více informací

Nelegální sklady odpadů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 16. 3. 2017 - 31. 12. 2020
Zpřesnění žadatele: ORP (obec je oprávněným příjemcem pouze tehdy, pokud původce nevyhovujícího stavu neexistuje nebo není znám)
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: odstranění, nelegálních, skladů, odpadů, sanace
Více informací

Adaptační opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na nelesní ekosystémy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: AOPK
Termín výzvy: 19. 8. 2020 - 30. 9. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: protierozní, opatření, péče, odstraňovaní, skládek, obnova, vegetačního, krytu
Více informací

Nakládání s odpady

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 1. 12. 2020 - 20. 1. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: kontejnery, kompostéry, oplocení, úprava, ploch
Více informací