Odpady a ekologické zátěže

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Odpady a ekologické zátěže. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

14. výzva – Třídění a dotřiďování odpadů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 7. 9. 2022 - 30. 12. 2022
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: třídění, dotřiďování, odpadů, energetické, využívání, chemická, recyklace, nebezpečné, odpady
Více informací

Odstranění černých skládek

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 12. 2021 - 31. 12. 2022
Zpřesnění žadatele: ORP (obec je oprávněným příjemcem pouze tehdy, pokud původce nevyhovujícího stavu neexistuje nebo není znám)
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: černé, skládky, odpady, sanace
Více informací

15. výzva – Sanace lokalit s ekologickou zátěží

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 7. 9. 2022 - 18. 1. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: sanace, ekologické, zátěže
Více informací

4. výzva – Udržitelné nakládání s odpady

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 7. 9. 2022 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: výstavba, modernizace, sběrných, dvorů, navýšení, kapacity
Více informací

Nakládání s odpady

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 7. 12. 2022 - 25. 1. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: kontejnery, kompostéry, oplocení, úprava, ploch
Více informací

24. výzva – Prevence vzniku odpadů

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 21. 12. 2022 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: kompostéry, RE-USE, centra, vratné, nádobí, obaly, sběrné, dvory, door-to-door, systémy, PAYT
Více informací