Okruhy realizace aktivit koncepce Chytrého regionu

V současnosti tvoříme list s návrhy okruhů realizace koncepce Chytrého regionu za všechny partnery, které budou následně rozpracovány:
 • Rozvoj tematické oblasti Chytrého regionu Energetika
 • Rozvoj tematické oblasti Chytrého regionu Cirkulární energetika
  • např. workshopy s tématem oběhového hospodářství v textilním průmyslu, CE pro obce atd.
 • Rozvoj tematické oblasti Chytrého regionu Digitální vzdělávání
  • aktivity na podboru digitálního vzdělávání v rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji, podpora vybavení škol, stáže učitelů, 
 • Rozvoj tematické oblasti Chytrého regionu E-kultura
  • vazba na kreativní průmysl...
 • Rozvoj tematické oblasti Chytrého regionu E-služby
 • Rozvoj tematické oblasti Chytrého regionu Veřejná správa
 • Rozpracování konceptu Chytrého venkova
  • propojení aktivit Chytrého regionu s tématem precizního zemědělství, sociálního podnikání a aktivit KS MAS...
 • Další rozvoj síťování
  • identifikace společných témat v rámci projektu Smart city Svazu měst a obcí ČR, rozvoj metropolitního partnerství, setkávání podnikatelů a veřejné správy...
 • Identifikování a propojování potřeb firem, veřejné správy a akademického sektoru
  • mapování potřeb obcí v oblasti chytrých řešení, mapování činnosti a potřeb firem v oblasti chytrých řešení, sdílení dobré praxe mezi partnery, zadání studentských prací a výzkumných úkolů na UHK, transfer znalostí v oblasti Smart technologií z UHK do firem v kraji...
 • Propagace Chytrého regionu
  • Propagace Chytrého regionu na URBIS 2019, propagace v tisku a na internetu...
 • Akademie Chytrého regionu Královéhradeckého kraje
 • Sociální inkubátor
 • Koučingový program pro inovační firmy
 • Portál chytrého regionálního rozvoje
 • Dotační program Královéhradeckého kraje Chytrý region
 • Dotační program Královéhradeckého kraje Kreativní vouchery pro MSP
 • Chytrá nabídka pro investory dle specifik a možností regionu
 • ...