Ortofotomapa

občan, mapy, ICT technologie, služby, egovernment
Dodavatel: TOPGIS, s.r.o.

Popis produktu:

Spojuje pokročilý sběr a zpracování geoprostorových dat umožňující jejich využití prostřednictvím webového portálu gisonline.cz. Ortofotomapy jsou společně s topografickými mapami základním stavebním kamenem veškerých geografických informačních systémů (GIS). K sběru snímků, které jsou vhodné pro kartografické zpracování, je nutné použít uzpůsobené letadlo a specializovanou foto techniku. Snímky následně projdou geometrickou korekcí a po jejich spojení z nich vzniká ortofotomapa. K dispozici ortofotomapa celé ČR případně barevné nebo infračervené ortofotomapy.