Ostatní dotace

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka ostatních nezařazených dotačních titulů. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Národní plán obnovy – Podpora rehabilitační péče pro pacienty po kritických stavech – podpora sítě pracovišť komplexní rehabilitace

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 6. 1. 2023 - 17. 4. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: pracoviště, komplexní, rehabilitace, přístroje, technologie, zdravotnická, zařízení, výstavba
Více informací

33. výzva – Záchranné stanice pro živočichy, prevence útoků šelem

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 18. 1. 2023 - 31. 10. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: záchranné, stanice, živočichové, prevence, šelmy, bobr
Více informací

41. výzva – Prevence škod způsobených šelmami a dravci

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 23. 2. 2023 - 31. 10. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: prevence, vlk, rys, medvěd, jestřáb
Více informací

Dotace na opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MF
Termín výzvy: 9. 1. 2023 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: radon, opatření
Více informací

Spolupráce institucí a obyvatel

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Termín výzvy: 19. 12. 2022 - 17. 1. 2024
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: spolupráce, samospráv, komunit, mládež, společensko-kulturní, aktivity, plánování, dopravní, sítě, ochrana, přírody, veřejné, služby
Více informací

Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 16. 2. 2023 - 28. 2. 2025
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: územní, plán, digitalizace, standardizace
Více informací

Smart Parks for the Future

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MPO
Termín výzvy: 8. 7. 2020 - 31. 12. 2025
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: brownfieldy, nemovitosti, podnikání, průmyslové, zóny, cirkulární, ekonomika, modrozelená, infrastruktura, 5G, internet
Více informací