Ostatní dotace

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka ostatní nezařazených dotačních titulů. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Deinstitucionalizace psychiatrické péče II

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 13. 7. 2017 - 15. 7. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: centra, duševního, zdraví, stacionáře, psychiatrické, ambulance, mobilní, komunitní, týmy
Více informací

Program regenerace a podnikatelské využití brownfieldů

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MPO
Termín výzvy: 16. 4. 2020 - 16. 7. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce v SO ORP Broumov
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: výkupy, nemovitostí, příprava, demolice, regenerace, modernizace, opravy
Více informací

Podpora podnikatelských nemovitostí a infrastruktury

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MPO
Termín výzvy: 1. 8. 2016 - 31. 12. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100/75% podle typu projektu
Klíčová slova: brownfieldy, nemovitosti, průmyslové, zóny, regenerace
Více informací

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis - 6. kolo výzvy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Termín výzvy: 1. 11. 2019 - 31. 12. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: mikroprojekty, příhraničí, přeshraniční, spolupráce
Více informací

Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 4. 6. 2020 - 29. 6. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: SMART, chytré, projekty, strategie, koncepce, analýzy, studie, proveditelnosti, projektové, dokumentace
Více informací