Ostatní dotace

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka ostatních nezařazených dotačních titulů. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Fond mikroprojektů v Euroregionu Glacensis - 6. kolo výzvy

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Termín výzvy: 21. 10. 2021 - 31. 7. 2022
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: mikroprojekty, příhraničí, přeshraniční, spolupráce
Více informací

Národní plán obnovy – Podpora připojení adresních míst k VHCN

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: NPO
Termín výzvy: 14. 4. 2022 - 31. 8. 2022
Zpřesnění žadatele: Obce registrované u Českého telekomunikačního úřadu jako podnikatelé v elektronických komunikacích bez ohledu na velikost
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: internet, vysokorychlostní, optika, sítě, NGA
Více informací

Národní plán obnovy – Program Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MPO
Termín výzvy: 21. 3. 2022 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: výkupy, nemovitostí, příprava, demolice, regenerace, modernizace, opravy
Více informací