Památky

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Památky. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MK
Termín výzvy: 7. 9. 2020 - 15. 11. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce, na jejichž území se nachází MPR či MPZ
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: opravy, rekonstrukce, památek, MPR, MPZ
Více informací

Obnova památkového fondu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 17. 9. 2020 - 30. 11. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce s více než 3000 obyvateli
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: kulturní, památky, restaurování, průzkumy, památkové, rezervace, zóny
Více informací

Obnova historických varhan

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 17. 9. 2020 - 30. 11. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: obnova, historických, varhan
Více informací

Péče o válečné hroby

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MO
Termín výzvy: 1. 11. 2020 - 31. 1. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce, které jsou vlastníci válečného hrobu nebo obce vlastníci nemovitost, na které je válečný hrob umístěn (pokud není znám vlastník hrobu)
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: válečné, hroby, inženýrská, činnost, projektová, dokumentace, restaurátorská, zpráva
Více informací

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 21. 11. 2020 - 28. 2. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: hřbitovy, kaple, kapličky, márnice, sochy, boží, muka, kříže, hřbitovní, zdi
Více informací

Obnova památkového fondu

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 1. 12. 2020 - 20. 1. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: kulturní, památky, místního, charakteru, restaurování, stavební, obnova
Více informací

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 3. 2. 2021 - 21. 2. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce do 2000 obyvatel (obce do 5000 obyvatel pouze pokud se předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel)
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: mobiliář, polní, cesty, zemědělské, historické, dominanty, stroje, kostely, kaple, zvoničky, kříže, boží, muka, hřbitovy
Více informací