Památky

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Památky. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Program záchrany architektonického dědictví

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MK
Termín výzvy: 2. 8. 2021 - 30. 9. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: restaurování, opravy, významných, památek, pokračující, akce
Více informací

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MK
Termín výzvy: 7. 1. 2021 - 28. 2. 2022
Zpřesnění žadatele: ORP
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: restaurování, opravy, kostely, fasády, pilíře, oltáře, varhany
Více informací

Program podpory pro památky světového dědictví

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MK
Termín výzvy: 3. 9. 2021 - 15. 10. 2022
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: památky, indikativní, seznam, UNESCO, plány, nominační, dokumenty
Více informací