Památky

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Památky. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Program restaurování movitých kulturních památek

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MK
Termín výzvy: 30. 4. 2020 - 30. 7. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: zpřístupnění, památek, veřejnosti, uměleckořemeslné, práce
Více informací

Program záchrany architektonického dědictví

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MK
Termín výzvy: 1. 9. 2020 - 30. 9. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: restaurování, opravy, významných, památek
Více informací

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 21. 11. 2020 - 28. 2. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: hřbitovy, kaple, kapličky, márnice, sochy, boží, muka, kříže, hřbitovní, zdi
Více informací