Památky

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Památky. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Obnova památkového fondu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 2. 12. 2019 - 29. 1. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: kulturní, památky, místního, charakteru, restaurování, stavební, obnova
Více informací

Havarijní program

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MK
Termín výzvy: 14. 12. 2019 - 31. 1. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 60%
Klíčová slova: restaurování, opravy, krovy, střechy, komíny, římsy, havarijní, stav
Více informací

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MK
Termín výzvy: 14. 12. 2019 - 31. 1. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce, na jejichž území se nachází VPR či VPZ
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: opravy, rekonstrukce, památek, VPR, KPZ, lidová, architektura
Více informací

Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MK
Termín výzvy: 1. 2. 2020 - 28. 2. 2020
Zpřesnění žadatele: ORP
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: restaurování, opravy, kostely, fasády, pilíře, oltáře, varhany
Více informací

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 3. 2. 2020 - 21. 2. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce do 2000 obyvatel (obce do 5000 obyvatel pouze pokud se předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel)
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: mobiliář, polní, cesty, zemědělské, historické, dominanty, stroje, kostely, kaple, zvoničky, kříže, boží, muka, hřbitovy
Více informací

Program restaurování movitých kulturních památek

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MK
Termín výzvy: 30. 4. 2020 - 30. 7. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: Není stanoven
Klíčová slova: zpřístupnění, památek, veřejnosti, uměleckořemeslné, práce
Více informací

Program záchrany architektonického dědictví

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MK
Termín výzvy: 1. 9. 2020 - 30. 9. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: restaurování, opravy, významných, památek
Více informací

Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 21. 11. 2020 - 28. 2. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: hřbitovy, kaple, kapličky, márnice, sochy, boží, muka, kříže, hřbitovní, zdi
Více informací