Partneři Chytrého regionu

Budujeme síť regionálních partnerů – koordinujeme významné partnery z veřejného, soukromého a akademického sektoru. Napomáháme jak jejich vzájemné komunikaci, tak i kontaktu s obcemi Královéhradeckého kraje, státními organizacemi a dalšími partnery.

Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI)

CIRI je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje a hlavním nositelem myšlenky Chytrý region. Propojujeme nabídku chytrých řešení s poptávkou. Nabízíte chytrá řešení? Zaregistrujte svoji firmu na webu chytryregion.cz a my Vás spojíme s možnými zákazníky v našem regionu.

Zjistit více

Královéhradecký kraj

Krajský úřad Královéhradeckého kraje je nositelem rozvoje Chytrého regionu. Intenzivně spolupracuje s ostatními významnými subjekty. V oblasti chytrých řešení se kraj rád dělí o dosud získané zkušenosti s realizovanými smart řešeními v několika klíčových oblastech jako je například doprava, zdravotnictví nebo podpora podnikání, vědy a výzkumu. Královéhradecký kraj nabízí možnosti uplatnění Vašich chytrých technologií při realizaci jeho rozvojových záměrů.

Zjistit více

Statutární město Hradec Králové

Statutární město Hradec Králové je vstřícné k pilotnímu testování chytrých řešení mimo jiné i prostřednictvím organizací zřízených městem například v oblastech – energetický management, IT sítě, odpadové hospodářství a doprava. Je otevřené zkoušet chytrá řešení a na konkrétních příkladech může dokázat, že se nebojí tato řešení realizovat – ekologický vozový park, separace odpadu. K využití nabízí Vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové.

Zjistit více

ITI Hradecko-pardubické aglomerace

ITI podporuje chytrá řešení v regionu Hradecko-pardubické aglomerace. Je nástrojem pro realizaci integrované strategie rozvoje území. Koordinuje provázanost a zacílenost územních intervencí. Strategické cíle aglomerace řeší identifikované problémy území. Konkrétně byly definovány 2 strategické cíle – "udržitelná" a "chytrá a kreativní" aglomerace. Vizí aglomerace je "Konkurenceschopná a atraktivní východočeská aglomerace – nadregionální pól ekonomického, znalostního a kulturního růstu.

Zjistit více

CzechInvest

CzechInvest podporuje tuzemské i zahraniční investice z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Pomáhá rozvíjet malé, střední a začínající inovativní podnikatele, podnikatelskou infrastrukturu a inovace. Nabízí Mapu podnikatelského prostředí, která reflektuje nejdůležitější faktory ekonomického rozvoje. Spolupracuje s významnými lokálními i nadnárodními subjekty, které mohou podpořit realizaci Vašeho projektu nebo aktivity.

Zjistit více

Univerzita Hradec Králové

Univerzita Hradec Králové nabízí svůj vědecko-výzkumný potenciál v rámci koncepce Chytrého regionu. Vědci z UHK se zaměřují na aplikovaný výzkum smart řešení přenositelných do praxe a uživatelům ulehčují život. Vědecko-výzkumné týmy se zaměřují na biomedicínské senzory v oblasti  zdravotnictví a chytrá řešení pomocí mobilních aplikací v oblasti informačních technologií. UHK, jako jedna z nejvýznamnějších vědeckých institucí regionu, klade důraz na rozvoj a aplikaci smart řešení a inovativním přístupem tato řešení neustále posouvá na mezinárodní úroveň.

Zjistit více