Pasport odpadového hospodářství

občan, mapy, ICT technologie, pasport, evidence, odpady
Dodavatel: T-MAPY spol. s r.o.

Popis produktu:

Webová aplikace Pasport odpadového hospodářství umožňuje správcům jednotlivých druhů odpadu jednoduchou a přehlednou správu potřebných informací, které lze zároveň zpřístupnit veřejnosti a přispět tak k ochraně životního prostředí. Modul integrace se SW firmy ICS rozšiřuje funkčnost aplikace Pasport odpadového hospodářství o smart vizualizaci detailních informací o kontejnerech separovaného odpadu. Vstupní data jsou poskytovaná prostřednictvím software pro evidenci a vyhodnocení svozu tříděného i komunálního odpadu z nádob nebo pytlů ProBaze ODPADY SVOZ (ICS Identifikační systémy, a.s.).