Požární ochrana

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Požární ochrana. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Výzva MAS Sdružení SPLAV – Řešení krizových situací III

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 30. 11. 2020 - 24. 1. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Sdružení SPLAV
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: technika, stanice, IZS
Více informací