Požární ochrana

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Požární ochrana. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Účelová neinvestiční dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MV
Termín výzvy: 20. 6. 2020 - 17. 8. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce, jejichž jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je zařazena v kategoriích JPO II nebo JPO III a JPO V
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: Dle počtu hodin odborné přípravy
Klíčová slova: hasiči, příspěvek, provoz, akceschopnost, mzdy, odborná, příprava, věcné, vybavení, opravy, technické, prohlídky
Více informací