Požární ochrana

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Požární ochrana. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 18. 12. 2019 - 11. 5. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70/60/50% dle velikosti obce
Klíčová slova: demolice, revitalizace, výstavba, obecní, kulturní, domy, obřadní, síně, ZŠ, MŠ, knihovny, parkoviště, garáže, hasičárny, klubovny, sportoviště, koupaliště, brusliště, veřejná, zeleň, parky
Více informací

Výzva MAS Společná CIDLINA – Občanská vybavenost

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PRV
Termín výzvy: 14. 4. 2020 - 28. 4. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Společná CIDLINA
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: veřejná, prostranství, MŠ, ZŠ, hasičské, zbrojnice, kulturní, spolková, zařízení, knihovny, nákup, nemovitosti
Více informací

Účelová investiční dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MV
Termín výzvy: 29. 4. 2020 - 14. 6. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce, jejichž jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategoriích JPO II, JPO III nebo JPO V
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: hasiči, technika, automobily, stříkačky, cisterny, zbrojnice
Více informací

Účelová neinvestiční dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MV
Termín výzvy: 20. 6. 2020 - 17. 8. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce, jejichž jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je zařazena v kategoriích JPO II nebo JPO III a JPO V
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: Dle počtu hodin odborné přípravy
Klíčová slova: hasiči, příspěvek, provoz, akceschopnost, mzdy, odborná, příprava, věcné, vybavení, opravy, technické, prohlídky
Více informací