Požární ochrana

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Požární ochrana. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Výzva MAS Stolové hory – Technika pro IZS

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 2. 1. 2019 - 30. 4. 2019
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: IZS, technika, výbava
Více informací

Výzva MAS Sdružení SPLAV – Řešení krizových situací II

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: IROP
Termín výzvy: 1. 4. 2019 - 4. 5. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Sdružení SPLAV
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 95%
Klíčová slova: technika, stanice, IZS
Více informací

Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 24. 4. 2019 - 13. 5. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce s jednotkou požární ochrany
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 33%
Klíčová slova: hasiči, zbrojnice, výstavba, modernizace, automobily
Více informací

Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 29. 11. 2018 - 31. 5. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70/60/50% dle velikosti obce
Klíčová slova: demolice, revitalizace, výstavba, obecní, kulturní, domy, obřadní, síně, ZŠ, MŠ, knihovny, parkoviště, garáže, hasičárny, klubovny, sportoviště, koupaliště, brusliště, veřejná, zeleň, parky
Více informací

Účelová investiční dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MV
Termín výzvy: 30. 4. 2019 - 30. 6. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce, jejichž jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategoriích JPO II, JPO III nebo JPO V
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: hasiči, technika, automobily, stříkačky, cisterny, zbrojnice
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.