Požární ochrana

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Požární ochrana. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Výzva MAS Brána do Českého ráje – Podpora venkovských oblastí

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PRV
Termín výzvy: 15. 4. 2020 - 30. 5. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Brána do Českého ráje
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: veřejná, prostranství, občanská, vybavenost, MŠ, ZŠ, hasičské, zbrojnice, kulturní, spolková, zařízení, knihovny
Více informací

Výzva MAS Podchlumí – Občanská vybavenost

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PRV
Termín výzvy: 11. 5. 2020 - 10. 7. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Podchlumí
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: veřejná, prostranství, občanská, vybavenost, MŠ, ZŠ, hasičské, zbrojnice, kulturní, spolková, zařízení, knihovny
Více informací

Zvýšení akceschopnosti JPO zřizovaných obcemi v Královéhradeckém kraji

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 4. 6. 2020 - 29. 6. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce s jednotkou požární ochrany
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 33%
Klíčová slova: hasiči, zbrojnice, výstavba, modernizace, automobily
Více informací

Účelová neinvestiční dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MV
Termín výzvy: 20. 6. 2020 - 17. 8. 2020
Zpřesnění žadatele: Obce, jejichž jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je zařazena v kategoriích JPO II nebo JPO III a JPO V
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: Dle počtu hodin odborné přípravy
Klíčová slova: hasiči, příspěvek, provoz, akceschopnost, mzdy, odborná, příprava, věcné, vybavení, opravy, technické, prohlídky
Více informací