Produkty a technologie

Zajímá Vás, jaké chytré technologie si můžete pořídit? Právě zde naleznete chytré produkty a technologie seřazené abecedně dle níže uvedených témat.

 

Nabízíte chytré produkty a technologie?

Nabízíte chytré produkty a technologie, které jsou uplatnitelné v praxi?
Máte za sebou úspěšnou realizaci chytrého řešení nebo implementaci chytrých technologií, kterými byste se rádi pochlubili?

Pak neváhejte a ozvěte se nám na email chytryregion@chytryregion.cz.


Doprava

Další témata: Energetika, Životní prostředí, Veřejná prostranství a bydlení, Veřejná správa a služby

Název produktu: Dopravní informační centrum
Dodavatel: VARS BRNO a.s.
Klíčová slova: občan, mobilita, doprava, ICT technologie, služby, egovernment
Popis produktu

Dopravní Informační Centrum (DIC) zajišťuje dohled nad dopravou a poskytuje informace o aktuální dopravní situaci ve městě. Je zdrojem dat pro dlouhodobé vyhodnocování stavu dopravy a jejich trendů. DIC, to je mobilita pod kontrolou. Poskytuje přehled o stavu mobility ve městě – dopravní zátěže, omezení a uzavírky, snímky dopravních kamer, obsazenost parkovišť, nabíjecí stanice, bike sharing, zimní údržba... Veřejnosti poskytuje obraz o aktuální dopravní situaci a zároveň slouží jako aplikace pro dopravní odborníky, kde jsou k dispozici dynamická i statistická data pro dopravní dohled a analýzy.  

 

Název produktu: Chytré autovýtahy SMART-AUTOLIFT
Dodavatelé: EL-VY spol. s r.o.
Klíčová slova: doprava, parkování, mobilita, ICT technologie, řízení dopravy
Popis produktu
Chytré řešení parkovacích domů s vertikální dopravou automobilů pomocí autovýtahů SMART-AUTOLIFT. U těchto autovýtahů stačí pouhé přivolání dálkovým ovladačem. Řídicí systém autovýtahu Vás již sám dopraví do předem zvoleného podlaží k parkovacímu místu. Autovýtahy SMART-AUTOLIFT využívají podobné intuitivní navádění vozidla v kabině výtahu jako u automobilových myček benzínových pump. Řešení je vhodné také např. pro kombinace rezidentních a veřejných parkovacích domů v centrech měst. Díky automatickému zavážení SMART-AUTOLIFT nemá veřejnost přístup do podlaží rezidentů, ale je možné využít volná parkovací místa.

  

Název produktu: Chytré měření a vyhodnocení dojezdových časů              
Dodavatelé: Cross Zlín, a.s.
Klíčová slova: doprava, mobilita, ICT technologie, řízení dopravy
Popis produktu
Systém pro monitorování a vyhodnocení dojezdových časů a dopravních proudů. Kromě toho slouží pro měření a vyhodnocení průměrných rychlostí, informaci o alternativních trasách, detekci dopravních kolon a havárií, detekci dopravních směrů nebo detekci stojících a pomalu se pohybujících vozidel. Kromě aktuální informace o dojezdových časech na sledovaných úsecích zároveň umožňuje archivaci dat pro předpovědní moduly.

 

Název produktu: Chytré řešení pro detekci dopravních přestupků
Dodavatelé: Cross Zlín, a.s.
Klíčová slova: doprava, parkování, mobilita, ICT technologie, řízení dopravy
Popis produktu
CROSS PAVIS je systém pro detekci nedovoleného parkování. Slouží k jednoduchému a efektivnímu monitorování parkujících vozidel ve vybraných přesně definovaných zónách, např. se zákazem zastavení či stání anebo s omezenou dobou parkování. V případě, že je rozpoznán přestupek, je tato situace zaznamenána a zdokumentována.  Systém generuje jednoznačný seznam přestupků s přesným časovým razítkem a podrobnou fotodokumentací. Systém lze provozovat také přímo „v terénu“ pro přestupkové řízení na ulici.

  

Název produktu: Kamerový monitorovací systém parkování
Dodavatelé: RCE SYSTEMS s. r. o.
Klíčová slova: doprava, parkování, mobilita, ICT technologie, řízení dopravy
Popis produktu
Chytrý parkovací systém využívající umělou inteligenci a počítačové vidění ke sledování obsazenosti parkoviště v reálném čase, který dokáže efektivně řídit a spravovat jak velká parkoviště, tak i menší pouliční parkovací zóny. Jedna kamera monitoruje parkovací plochu až o 400 místech, získá informace o vytíženosti parkoviště v reálném čase, měří dobu parkování, klasifikuje a detekuje parkovací přestupy atd. Systém lze propojit s platebními automaty.

  

Název produktu: Magnetický monitorovací systém parkování
Dodavatelé: CITIQ s.r.o.
Klíčová slova: doprava, parkování, mobilita, ICT technologie, řízení dopravy
Popis produktu
Detekce obsazenosti parkovacích míst pomocí magnetické detekce (vhodné pro uliční parkování). Každé parkovací místo je osazeno detektorem pod povrchem. Data o změně magnetického pole se odesílají do kolektoru, který je umístěný například na sloupu veřejného osvětlení. V centrálním serveru dochází k dalšímu zpracování. Výsledkem jsou data zahrnující obsazenost konkrétního místa a procentuální vytížení parkoviště. Systém „Smart Parking“ snižuje výskyty dopravních kongescí a poskytuje cenná data pro dlouhodobé strategické plánování města. Dalším potenciálem v městském prostoru je monitoring míst, kde je parkování zakázáno.

  

Název produktu: Monitorovací systém průjezdu dopravy
Dodavatelé: CITIQ s.r.o.
Klíčová slova: doprava, parkování, mobilita, ICT technologie, řízení dopravy
Popis produktu
Jednoduchý a rychle instalovatelný geomagnetický detektor pro sběr dat o průjezdech vozidel (počet, rychlost, délka kolon). Data se odesílají do kolektoru umístěném v okolí, například na dopravní značce či lampě veřejného osvětlení, a dále na centrální server k dalšímu zpracování a analýze. Podle dat se následně mohou upravovat třeba intervaly na semaforech, uzavírky apod. Získané a následně analyzované informace mohou významně zlepšit rozhodovací kompetence v případě řešení udržitelné dopravy nebo analýz a řešení kapacit silniční sítě, organizace provozu a významně přispívají ke zpřesnění modelů dopravy.

  

Název produktu: Sčítače cyklistické a pěší dopravy
Dodavatelé: Partnerství, o.p.s.
Klíčová slova: doprava, mobilita, ICT technologie, řízení dopravy
Popis produktu
Automatické sčítače poskytují spolehlivá data o intenzitách cyklistické a pěší dopravy a pomáhají tak rozvoji šetrné mobility ve městech a obcích. Systém automatického sčítání dokáže s vysokou přesností změřit intenzity cyklistů a pěších na cyklostezkách, v jízdních pruzích, na veřejných prostranstvích a v pěších zónách. Poskytuje tak nezbytná data pro efektivní plánování, rozvoj a zvyšování bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy ve městech a obcích.

 

Název produktu: Silniční meteorologie
Dodavatelé: Cross Zlín, a.s.
Klíčová slova: doprava, mobilita, ICT technologie, řízení dopravy, služby, úspora energie
Popis produktu
Systémy pro monitorování a předpovídání meteorologických podmínek na silnicích a ve městech. Komplexní řešení pro inteligentní řízení zimní údržby komunikací.  Cílené směřování zimní údržby na základě on-line informací ze sítě meteostanic a předpovědního modulu umožňuje efektivně plánovat rozsah zimní údržby. Silniční meteorologický informační systém slouží pro včasné a efektivní ošetření silnic v zimním období, což vede ke zvýšení bezpečnosti a na silnicích a zároveň optimalizaci nákladů na jejich údržbu. Údržba je směřována na konkrétní místa v optimálním čase a rozsahu. Díky tomu je možné udržovat i větší oblasti v optimálním stavu.

  

Název produktu: Systém FLOORA Parky místo parkoviště
Dodavatelé: RenoSteel s.r.o.
Klíčová slova: doprava, parkování, elektromobilita
Popis produktu
Unikátní systém, který zajišťuje rozšíření parkovacích kapacit, možnost dobíjení elektromobilů, ochranu vašeho majetku i vašich nejbližších a zvýšení obytného konfortu v sídlištních zástavbách. Jedná se o stavebnicový systém, který lze přizpůsobit individuálně dle potřeb investora.

  

Název produktu: Systém monitoringu dopravy pomocí dronů
Dodavatelé: RCE SYSTEMS s. r. o.
Klíčová slova: doprava, mobilita, ICT technologie, řízení dopravy, služby
Popis produktu
Software pro pokročilé analýzy dat z leteckých videí umožňuje monitorování dopravy s použitím dronů a následné analýzy získaných dat. Tento systém zvládne pokrýt velké plochy, sledovat dopravní tok z ptačího pohledu a získat klíčové dopravní parametry, jako je např. klasifikace a počítání vozidel, rychlost a zrychlení všech objektů, kompletní trajektorie detekovaných objektů, rozestupy mezi vozidly či jiné pokročilé statistiky.

 

Název produktu: Vysokorychlostní vážení vozidel za jízdy
Dodavatelé: Cross Zlín, a.s.
Klíčová slova: doprava, mobilita, ICT technologie, řízení dopravy, služby
Popis produktu
CrossWIM je systém pro vysokorychlostní vážení vozidel za jízdy. Slouží pro sběr statistických dopravních dat a zároveň k předselekci a automatickému pokutování přetížených vozidel. Technologie je vhodná pro instalaci v jednom jízdním pruhu i pro silnice víceproudé. Systém umožňuje ochranu silnic před jejich poškozením přetíženými vozidly a zajišťuje významné prodloužení životnosti silnic a úspory v jejich opravách. 

 

Energetika

Další témata: Doprava, Životní prostředí, Veřejná prostranství a bydlení, Veřejná správa a služby

Název produktu: Dobíjecí stanice pro elektromobily
Dodavatelé: GREEN Center s.r.o.
Klíčová slova: doprava, mobilita, úspory energie, energetika, služby
Popis produktu
Dobíjecí stanice pro elektromobily představuje snadný vstup do světa elektromobility. Je určena pro veřejné využití na komerčních parkovištích, v garážích, na firemních parkovištích, u hotelů nebo v obchodních centrech. Dobíjecí stanice může pro zákazníky představovat další zatraktivnění parkoviště. Nabíjecí stanice dále podporuje vzdálenou správu a ovládání, zasílání informací na uživatelský displej nebo tvorbu statistik. Zařízení může tvořit významnou součást parkovacího systému, což umožní integraci dobíjení elektromobilů s hardwarovým i softwarovým řešením parkování.

 

Název produktu: Chytré veřejné osvětlení
Dodavatelé: Ability Group s.r.o.JD ROZHLASY s.r.o.
Klíčová slova: veřejný prostor, služby, osvětlení, úspory energie, energetika
Popis produktu
Systém inteligentního veřejného osvětlení pomáhá výrazně uspořit náklady na osvětlení nejen co se týká nákladů za energie, ale díky pokročilé senzorice i nákladů na správu a údržbu. Vzdálená správa a monitoring umožňuje na dálku nastavovat parametry, jako je individuální světelný výkon daných lamp či bloku lamp nebo čas jejich spínání.  V rámci integrace SMART CITY nabízí systém navíc dodatečnou instalaci vlastní senzoriky či senzoriky třetích stran za účelem monitoringu okolí, ať už se jedná o dopravu nebo sledování kvality ovzduší.

 

Název produktu: Chytrá zásuvka
Dodavatelé: Revogi Innovation Co, YATUN, s.r.o., Panasonic GmbH, Conrad Electronic ČR, s.r.o., TP-LINK Czech, s. r. o., Belkin International, Inc.
Klíčová slova: úspory energie, energetika, ICT technologie
Popis produktu

Chytré zásuvky jsou zásuvky, které lze ovládat a programovat tak, aby se v určitou dobu, kterou si uživatel nastaví, sepnuli. Tím přinášejí větší kontrolu nad zařízením, které je do zásuvky připojeno. Chytré zásuvky fungují budˇ přes připojení bluetooth nebo přes internet (v dosahu Wi-Fi s přístupem k internetu). Zásuvky přes Wifi pak lze kontrolovat kdekoli na světě, kde je přístup k internetu.

  

Název produktu: Smart metering – dálkové odečty měřidel
Dodavatelé: GEOVAP s r.o.,  FIEDLER AMS s.r.o., Softlink s.r.o.
Klíčová slova: životní prostředí, služby, ICT technologie, úspory energie
Popis produktu

Systém dálkového odečtu měření poskytuje dokonalý přehled o stavu spotřeby vody, plynu a elektřiny z pohodlí domova prostřednictvím internetového prohlížeče. Přístroje měřenou hodnotu nepřetržitě sledují a zobrazují ji přímo na monitoru Vašeho počítače nebo telefonu. Aktuální a historickou spotřebu lze sledovat v aplikaci ve formě přehledných tabulek a grafů. Vybraná data lze exportovat do webových stránek nebo tisknout ve formě zpráv. S využitím smart přístrojů dochází k rychlejší detekci úniků a poruch.

  

Název produktu: Senzor stmívání osvětlení
Dodavatelé: ELKO EP
Klíčová slova: veřejný prostor, služby, osvětlení, úspory energie, energetika
Popis produktu
Stmívací senzor umí snímat intenzitu venkovního světla a pružně na ni reagovat. Platforma, která zařízení ovládá, dovede inteligentně kontrolovat intenzitu světelných bodů a díky aktuálním informacím o hodnotách okolního světla a pohybu zvládne v určeném prostoru ztlumit nebo naopak zesílit světelný tok podle potřeby. V praxi to například znamená, že systém rozsvítí světlo před přibližujícím se chodcem a zase pomalu zhasne, aby šetřilo energii.Chytrý senzor komunikuje online s řídícím centrem do vzdálenosti až 35 km.

 

Název produktu: Solární nabíjecí stanice
Dodavatelé: HAGS Praha s.r.o.
Klíčová slova: solární energie, nabíjecí stanice, životní prostředí, úspora energie, ICT technologie
Popis produktu
Solární nabíjecí stanice nabízí snadný způsob, jak dodat energii mobilním zařízením s rychlostí nabíjení ze zásuvky, za použití obnovitelné energie ze slunce. Umožní nabíjet mobilní telefony, tablety, fotoaparáty nebo kamery. Lze nabíjet až 6 zařízení najednou, tak rychle, jako ze zásuvky. Tři 20-ti wattové solární panely potřebují pouze 4 hodiny denního svitu pro udržení plně nabitého stavu. Lze doplnit reklamními banery. 

 

Název produktu: 3D baterie na bázi nanomateriálů
Dodavatelé: HE3DA s.r.o.
Klíčová slova: energetika, úspory energie, nanotechnologie
Popis produktu
Nová lithiová 3D baterie o unikátní konstrukci je založena na mimořádných vlastnostech nanomateriálů. Tento moderní 3D koncept baterie je jedinou cestou k vyšší kapacitě, která umožňuje bezpečné skladování energie ve stovkách megawattů. Kromě toho, že 3D baterie má vyšší kapacitu a nízký vnitřní odpor, má rovněž nízké výrobní náklady a jako jediné na světě jsou 100% recyklovatelné. Díky anorganickým separátorům z nanovláken jsou navíc mnohem bezpečnější – nepřehřívají se a nemohou tak explodovat. 

 

Název produktu: Úsporné osvětlení pomocí nanooptiky
Dodavatelé: IQ Structures s.r.o.   
Klíčová slova: energetika, úspory energie, nanotechnologie
Popis produktu
Nanooptika umožňuje precizní tvarování světla vytvářením velmi sofistikovaných mikro a nanoreliéfů v plastech či kovech. Naooptika je tak oproti klasické optice výrazně, lehčí, menší a univerzálnější. Čočky vyrobené nanotechnologiemi jsou použitelné pro osvětlení v interiérech a exteriérech a díky velmi přesnému usměrnění světelného paprsku zajišťují kvalitní osvětlení i za použití menšího počtu svítidel. Tím šetří energii a omezují světelný smog. 

 

Životní prostředí

Další témata: Doprava, Energetika, Veřejná prostranství a bydlení, Veřejná správa a služby

Název produktu: Fasádní kořenová čistírna odpadních vod
Dodavatelé: LIKO-S, a.s.
Klíčová slova: veřejný prostor, životní prostředí, úspora energií, ICT technologie, bydlení
Popis produktu
Surová odpadní voda je přiváděna do komorového septiku, který je vybaven systémem sedimentačních komor a norných stěn, které zajistí separaci nerozpuštěných látek z vody. Voda následně natéká do akumulační jímky předčištěné vody, odkud je periodicky čerpána na vertikální filtr - fasádní čistírnu odpadních vod. Mikroorganismy žijící na povrchu kořenů rostlin a filtračním materiálu filtru spotřebovávají organické látky obsažené ve vodě pro svou existenci a na bázi přírodních procesů tak vodu čistí. Vyčištěná voda je následně akumulována v další jímce, odkud může být čerpána například k závlaze.

  

Název produktu: FILTERMAC - systém filtrace vody
Dodavatelé: Filtermac s.r.o.
Klíčová slova: životní prostředí, úspora energie, chytré technologie, čištění vody
Popis produktu
Technologie FILTERMAC využívá vodu z vodovodu, kterou upraví do té nejvyšší kvality právě ve chvíli, kdy si ji stáčíte do své láhve. Filtrace probíhá v několika krocích (přes čistící síťku, UV lampu a kompozitní uhlíkové filtry). Výsledkem je excelentní a zdravá voda vynikající chuti, která je čerstvá, necestuje po silnici, neskladuje se a hlavně není balena v jednorázové PET láhvi. FILTERMAC je systémovým řešením pro univerzity, obce, firmy i domácnosti. 

 

Název produktu: Chytrá izolace
Dodavatelé: LIKO-S, a.s.
Klíčová slova: veřejný prostor, životní prostředí, úspora energií, ICT technologie, bydlení
Popis produktu
Chytrá tepelná izolace zajistí dokonalou izolaci budov od základů až po samotnou střechu. V zimě šetří náklady za vytápění a v létě naopak nepustí teplo dovnitř budov. Lze s ní zajistit izolaci i rozvodů tepla, nádrží, kontejnerů, vozidel, bazénů apod.

 

Název produktu: Chytrá zelená střecha
Dodavatelé: Ability Group s.r.oLIKO-S, a.s.
Klíčová slova: veřejný prostor, životní prostředí, úspora energií, ICT technologie, bydlení
Popis produktu
Chytré zelené střechy umožňují snížit efekt kumulace tepla ve městech. Díky nim je sluneční energie absorbována půdou a dochází jen k minimálnímu vyzařování do okolí. Zároveň umožňují absorbování vody do půdy a tím omezují riziko vzniku lokálních záplav vzniklých přívalovými dešti. Přebytečnou zadrženou vodu z nádrží lze využít ke splachování toalet, čímž se zabrání plýtvání pitnou vodou. Na střešní zahrady lze instalovat pokročilou senzoriku, čerpadla, osvětlení nebo Wi-Fi hotspot napájené solární energií.

 

Název produktu: Chytré čištění vody
Dodavatelé: NAFIGATE Corporation a.s.ACO Marine s.r.o.,  ASIO s r.o.
Klíčová slova: životní prostředí, čištění vody, úspora energie, chytré technologie, nanočástice
Popis produktu
Unikátní čištění vody s nanofiltrací na principu fyzikálního čištění vody bez chemikálií prostřednictvím technologie hybridní asymetrické selektivní membránové separace. Technologie čištění vody pomocí nanomembrán umožňuje zpětně využívat již spotřebovanou vodu (pitnou vodu dokáže vyrobit i ze strávené potravy), čímž dochází k významným úsporám. Technologii slaví úspěchy v pouštních státech, u astronautů na dlouhých vesmírných misích, ale má i potenciál přinést úspory do velkochovů hospodářských zvířat.

 

Název produktu: Chytré čištění vzduchu
Dodavatelé: NAFIGATE Corporation a.s.; ASIO s r.o.; RETAP s.r.o.
Klíčová slova: životní prostředí, čištění vzduchu, úspora energie, chytré technologie, nanočástice
Popis produktu
Unikátní systém čištění vzduchu pomocí nanotechnologií, který umožňuje vyčistit vzduch od organických znečišťujících látek včetně virů a bakterií. Solitérní nanotechnologické čističky vzduchu pracují fotokatalytickém principu – vrtule vhání do tunelu s nanofiltry a UV zářivkami znečištěný vzduch a vyčištěný vypouští zpět do interiéru. Nanotechnologické filtry na rozdíl od běžných HEPA filtrů v klasických čističkách garantují účinnost po mnoho let a nepotřebují přitom žádnou údržbu, protože se čistí samy.  Celý koncept skutečně hypoalergenního interiéru lze kromě chytrých nátěrů doplnit nanomembránovými okenními sítěmi, které zamezují průniku smogu, jemného prachu a dalších alergenů do místnosti při větrání.

 

Název produktu: Chytré kontejnery na odpad
Dodavatelé: MEVA-TEC s.r.o.
Klíčová slova: veřejný prostor, životní prostředí, odpadové hospodářství, ICT technologie, služby
Popis produktu
Jedná se o kontejnery, které komunikují s dispečinky svozových firem o své naplněnosti, nebo nádoby s lisovací jednotkou napájenou přes solární panel. K tomuto koši může být doinstalována USB jednotka k nabíjení mobilní elektroniky, lze jej dle potřeby dále vybavit senzory, jež z něj vytvoří meteostanici, případně wi-fi signálem.

 

Název produktu: Chytré nátěry s nanočásticemi
Dodavatelé: Advanced Materials JTJ s.r.o., Nano4people s.r.o., Rokospol a.s.
Klíčová slova: životní prostředí, bydlení, veřejný prostor, chytré technologie, nanočástice
Popis produktu
Speciální funkční nátěry s nanočásticemi TiO2 s mimořádně silným fotokatalytickým efektem, které za pomocí světla dokážou čistit vzduch. Chrání povrchy před usazováním mikroorganismů a samy se dokáží vyčistit od dehtů, sazí, prachu a další špíny. Zároveň účinně likvidují ze vzduchu organické a anorganické polutanty, viry, bakterie a další mikroorganismy a tím účinně a dlouhodobě snižují znečištění ovzduší v městských a průmyslových aglomeracích.

 

Název produktu: Chytré odpadové hospodářství
Dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.Sensoneo
Klíčová slova: veřejný prostor, životní prostředí, odpadové hospodářství, ICT technologie, služby
Popis produktu
Systém chytrého odpadového hospodářství. Každý kontejner pro tříděný odpad je opatřen buď ultrazvukovými senzory (aktivní režim) nebo speciální samolepkou s NFC čipem a QR kódem (pasivní režim). Tyto detektory informují o míře zaplnění kontejneru prostřednictvím datové sítě nebo prostřednictvím odečtů přes mobilní aplikaci. Systém dále vyhodnocuje frekvenci, s jakou je daný kontejner využíván, poskytuje cenné informace o tom, jak se v konkrétních částech města třídí odpad, a dokáže hlásit i případné poruchy na kontejnerech. Svozové firmy i města mohou díky této službě optimalizovat své svozové trasy podle zaplněnosti kontejnerů, snížit hluk i emise CO2 ve městech a zredukovat své provozní náklady o 30-50 %. 

 

Název produktu: Chytrý lisovací koš
Dodavatelé: MEVA a. s.
Klíčová slova: veřejný prostor, životní prostředí, odpadové hospodářství, ICT technologie, služby
Popis produktu
Odpadkový koš je určen ke sběru směsného i separovaného odpadu. Chytrý odpadový koš s lineární lisovací jednotkou dosahuje lisovacího výkonu 100 MPa. Napájení lisu probíhá vestavěnou baterií, která je dobíjena solárním panelem umístěným na vrchní části koše. K lisování vhozeného odpadu dochází vždy po dosažení předem nastavené výšky hladiny odpadu, kterou hlídá uvnitř umístěný senzor. Chytrý koš dále obsahuje 2 x USB port pro nabíjení mobilních zařízení.

 

Název produktu: Chytrý management odpadu
Dodavatelé: Sensoneo, j.s.a
Klíčová slova: občan, odpad, svoz odpadu, kontejner, senzor, IOT, management odpadu, veřejný prostor, životní prostředí, odpadové hospodářství
Popis produktu
Prostřednictvím své unikátní inteligentní technologie pro odpadový management Sensoneo revolučně mění způsob manažování odpadu. Řešení kombinuje unikátní ultrazvukové Chytré senzory, které monitorují odpad (Single, Double, Quatro a Micro senzor, který je aktuálně ve fázi patentování) se sofistikovaným softwarem (Řídící systém, Analytika a Plánování tras), což městům umožňuje dělat strategická rozhodnutí na základě reálných dat a optimalizovat logistiku svozu odpadu. Ve výsledku tak řešení přináší minimálně 30procentní snížení celkových nákladů na svoz odpadu a přibližně 60procentní snížení výfukových exhalací ve městech.

  

Název produktu: Protizáplavový systém Hydrostop
Dodavatelé: HODRtechnic s. r. o.
Klíčová slova: životní prostředí, čištění vody, úspora vody, chytré technologie, měření, úniky vody
Popis produktu
Systém hydrostop je unikátní patentovaný produkt vyráběný v české republice určený pro ochranu budov před vyplavením pitnou vodou. Systém automaticky monitoruje průtok vody v rozvodu a v případě vyhodnocení nežádoucího úniku automaticky uzavře přívod vody a tím dokáže uchránit nemovitost před rozsáhlím poškozením. Systém dokáže rozpoznat havarijní únik vody vzniklý prasknutím potrubím i drobné úniky způsobené např. protékajícím WC. Systém je vytvořen jako akční člen, který okamžitě zareaguje uzavřením přívodu vody, nenastává tak žádná prodleva a vzniklé škody jsou zcela minimální oproti škodám, které při vyplavení běžně sahají do statisíců korun.

 

Název produktu: RFID řešení pro sběr komunálního odpadu
Dodavatelé: GABEN, spol. s r.o.
Klíčová slova: odpadové hospodářství, odpady, životní prostředí
Popis produktu
Automatický sběr informací o výsypu nádoby komunálního odpadu. Každá sběrná nádoba je vybavena RFID tagem, který má jedinečné číslo, které je v centrální databázi přiřazeno konkrétnímu odběrateli. Sběrný vůz je vybaven snímacím RFID systémem, který je nastaven tak, aby sejmul RFID tag na popelnici nebo kontejneru až při samotném vysypávání. V kombinaci s analogovými čidly, které zaznamenávají fyzický pohyb vysypávacího mechanismu, je možno porovnat počet vysypávaných nádob s počtem skutečně načtených kódů a ihned identifikovat poškozený/chybějící RFID tag nebo neoprávněný výsyp. Po příjezdu na základnu jsou data automaticky přenesena přes WiFi síť na centrální server. Systém je připraven na zaznamenání GPS souřadnic výsypu i okamžitý přenos dat přes GPRS síť. Přenášen je čas sejmutí a jedinečný EPC kód z paměti RFID tagu. Data se přenáší do používaného nadřazeného systému (zpravidla fakturační systém) nebo do vlastního databázového systému GBC LINE. Ten slouží k prohlížení, statistikám a tiskům. Z něj je zároveň možné data poskytovat jiným aplikacím. Při běžném provozu může být obsluha vozu vybavena náhradními RFID tagy, které může použít v případě poškozeného nebo chybějícího tagu. Pak dojde k ručnímu spárováním s příslušným odběratelem.

 

Název produktu: Smart metering – dálkové odečty měřidel
Dodavatelé: GEOVAP, spol s r.o.,  FIEDLER AMS s.r.o., Softlink s.r.o.
Klíčová slova: životní prostředí, služby, ICT technologie, úspory energie
Popis produktu
Systém dálkového odečtu měření poskytuje dokonalý přehled o stavu spotřeby vody, plynu a elektřiny z pohodlí domova prostřednictvím internetového prohlížeče. Přístroje měřenou hodnotu nepřetržitě sledují a zobrazují ji přímo na monitoru Vašeho počítače nebo telefonu. Aktuální a historickou spotřebu lze sledovat v aplikaci ve formě přehledných tabulek a grafů. Vybraná data lze exportovat do webových stránek nebo tisknout ve formě zpráv. S využitím smart přístrojů dochází k rychlejší detekci úniků a poruch.

  

Název produktu: Chytré zásobování vodou
Dodavatel: DHI a. s.
Klíčová slova: voda, měření, analýza, řízení, ICT, odpady, kanalizace, vodovody
Popis produktu
Program DHI WATERNET Advisor nabízí chytré řešení pro bezpečné zásobování vodou. Matematický model vodovodního systému umožňuje efektivní plánovaní a provoz vodovodů s cílem zabezpečit bezpečnou dodávku kvalitní vody spotřebitelům. Typické řešené úlohy jsou zaměřené na připojování nových odběratelů, nebezpečí zhoršení kvality vody při určité manipulaci v síti, minimalizace následků, pokud do vodovodu pronikne kontaminace, postup při plánování výluk, podpora vyhledávání úniků vody atd. Program umožňuje jednoduché zadávání těchto úloh a srozumitelné zobrazování výsledků na jakémkoli zařízení včetně chytrých telefonů.

  

Název produktu: Solární inteligentní koš
Dodavatel: HAGS Praha s.r.o.
Klíčová slova: solární energie, odpady, životní prostředí, úspora energie, ICT technologie
Popis produktu
Venkovní solární sekční odpadkový koš z nerezové oceli. Začlenění solární energie a inteligentních infračervených senzorů umožňuje detekci pohybu, která při přístupu uživatele celý odpadkový koš osvětlí. Umožňuje zviditelnit reklamní či informační sdělení na čelní stěně a bočních stěnách. Díky výkonným solárním panelům stačí jen 5 hodin slunečního svitu, aby mohlo zařízení plně fungovat.

  

Název produktu: Systém FLOORA Parky místo parkoviště
Dodavatelé: RenoSteel s.r.o.
Klíčová slova: doprava, parkování, elektromobilita
Popis produktu
Unikátní systém, který zajišťuje rozšíření parkovacích kapacit, možnost dobíjení elektromobilů, ochranu vašeho majetku i vašich nejbližších a zvýšení obytného konfortu v sídlištních zástavbách. Jedná se o stavebnicový systém, který lze přizpůsobit individuálně dle potřeb investora.

  

Název produktu: Šetřiče vody, úsporné sprchy a redukční ventily
Dodavatelé: HODRtechnic s. r. o.
Klíčová slova: životní prostředí, čištění vody, úspora vody, chytré technologie, měření, úniky vody
Popis produktu
Pro úsporu vody nabízíme řešení ve formě kvalitních redukčních ventilů pro snížení tlaku a průtoků v celém potrubním systému nemovitosti. Dále nabízíme úsporné perlátory české výroby  a sprchové hlavice, které slouží k úspoře až 70% vody na konečných odběrných místech jako jsou vodovodní baterie, WC nebo sprch. Úsporou vody se dosahuje i velkých úspor na energiích spotřebovaných na ohřev teplé vody. Návratnost investice na pořízení šetřičů je u větších budov s větším počtem odběrných míst i v řádech několik měsíců v závyslosti na ceně vody.

 

Název produktu: Veřejné fontány na pitnou vodu
Dodavatelé: FILTERMAC s.r.o.
Klíčová slova: životní prostředí, čištění vody, úspora vody, pitná voda
Popis produktu
Systém využívá vodu z vodovodu, kterou upraví do té nejvyšší kvality a nabídne občanům měst a obcí jako alternativu k balené pitné vodě.  Síť veřejných fontán nabízí mikrofiltrovanou, perlivou i neperlivou vodu do vlastní láhve zdarma nebo za minimální poplatek. Uživatelé předchází vzniku plastového odpadu i konzumaci toxických látek, jejichž únik do vody je s plastovými láhvemi často spojován.

 

Název produktu: Zelená fasáda
Dodavatelé: LIKO-S, a.s.
Klíčová slova: veřejný prostor, životní prostředí, úspora energií, ICT technologie, bydlení
Popis produktu
Tento systém zelené difuzně otevřené fasády vám umožní pěstovat ve fasádě téměř vše, co si budete přát. Živá fasáda budovu v létě chladí, v zimě zahřívá a vytváří příznivé mikroklima. Efektivně zkrášlí nevyužitou plochu, šetří peníze a prodlužují životnost zateplení.

 

Veřejná prostranství a bydlení

Další témata: Doprava, Energetika, Životní prostředí, Veřejná správa a služby

Název produktu: Fasádní kořenová čistírna odpadních vod
Dodavatelé: LIKO-S, a.s.
Klíčová slova: veřejný prostor, životní prostředí, úspora energií, ICT technologie, bydlení
Popis produktu
Surová odpadní voda je přiváděna do komorového septiku, který je vybaven systémem sedimentačních komor a norných stěn, které zajistí separaci nerozpuštěných látek z vody. Voda následně natéká do akumulační jímky předčištěné vody, odkud je periodicky čerpána na vertikální filtr - fasádní čistírnu odpadních vod. Mikroorganismy žijící na povrchu kořenů rostlin a filtračním materiálu filtru spotřebovávají organické látky obsažené ve vodě pro svou existenci a na bázi přírodních procesů tak vodu čistí. Vyčištěná voda je následně akumulována v další jímce, odkud může být čerpána například k závlaze.

 

Název produktu: Chytrá izolace
Dodavatelé: LIKO-S, a.s.
Klíčová slova: veřejný prostor, životní prostředí, úspora energií, ICT technologie, bydlení
Popis produktu
Chytrá tepelná izolace zajistí dokonalou izolaci budov od základů až po samotnou střechu. V zimě šetří náklady za vytápění a v létě naopak nepustí teplo dovnitř budov. Lze s ní zajistit izolaci i rozvodů tepla, nádrží, kontejnerů, vozidel, bazénů apod.

 

Název produktu: Chytrá lavička 
Dodavatelé: Ability Group s.r.oHAGS Praha s.r.o.
Klíčová slova: veřejný prostor, služby, architektura, mobiliář, ICT technologie
Popis produktu
Chytrá lavička nabízí připojení k internetu nebo dobíjení mobilních zařízení a zároveň umožňuje efektivně komunikovat s občany i turisty. Lavička disponuje také integrovaným bezpečnostním SOS tlačítkem napojeným na IZS. Vyrábí by se dvou variantách určených buď pro municipality a veřejný sektor nebo soukromé společnosti. Navíc je zde možnost lokálního marketingu a brandingu, tj. využití prodeje lokalizované reklamy, kde lze získat dodatečný příjem z provozu lavičky.

 

Název produktu: Chytrá zelená střecha
Dodavatelé: Ability Group s.r.o.LIKO-S a.s.
Klíčová slova: veřejný prostor, životní prostředí, úspora energií, ICT technologie, bydlení
Popis produktu
Chytré zelené střechy sROOF umožňují snížit efekt kumulace tepla ve městech. Díky nim je sluneční energie absorbována půdou a dochází jen k minimálnímu vyzařování do okolí. Zároveň umožňují absorbování vody do půdy a tím omezují riziko vzniku lokálních záplav vzniklých přívalovými dešti. Přebytečnou zadrženou vodu z nádrží lze využít ke splachování toalet, čímž se zabrání plýtvání pitnou vodou. Na střešní zahrady lze instalovat pokročilou senzoriku, čerpadla, osvětlení nebo Wi-Fi hotspot napájené solární energií.

  

Název produktu: Chytré nátěry s nanočásticemi
Dodavatel: Advanced Materials JTJ  s.r.o., Nano4people s.r.o.,  Rokospol a.s.
Klíčová slova: životní prostředí, bydlení, veřejný prostor, chytré technologie
Popis produktu

Speciální funkční nátěry s nanočásticemi TiO2 s mimořádně silným fotokatalytickým efektem, které za pomocí světla dokážou čistit vzduch. Chrání povrchy před usazováním mikroorganismů a samy se dokáží vyčistit od dehtů, sazí, prachu a další špíny. Zároveň účinně likvidují ze vzduchu organické a anorganické polutanty, viry, bakterie a další mikroorganismy a tím účinně a dlouhodobě snižují znečištění ovzduší v městských a průmyslových aglomeracích.

 

Název produktu: Chytré veřejné osvětlení
Dodavatelé: Ability Group s.r.oJD ROZHLASY s.r.o.
Klíčová slova: veřejný prostor, služby, osvětlení, úspory energie, energetika
Popis produktu
Systém inteligentního veřejného osvětlení pomáhá výrazně uspořit náklady na osvětlení nejen co se týká nákladů za energie, ale díky pokročilé senzorice i nákladů na správu a údržbu. Vzdálená správa a monitoring umožňuje na dálku nastavovat parametry, jako je individuální světelný výkon daných lamp či bloku lamp nebo čas jejich spínání.  V rámci integrace SMART CITY nabízí systém navíc dodatečnou instalaci vlastní senzoriky či senzoriky třetích stran za účelem monitoringu okolí, ať už se jedná o dopravu nebo sledování kvality ovzduší.

 

Název produktu: Chytrý lisovací koš
Dodavatelé: MEVA a. s.
Klíčová slova: veřejný prostor, životní prostředí, odpadové hospodářství, ICT technologie, služby
Popis produktu
Odpadkový koš je určen ke sběru směsného i separovaného odpadu. Chytrý odpadový koš s lineární lisovací jednotkou dosahuje lisovacího výkonu 100 MPa. Napájení lisu probíhá vestavěnou baterií, která je dobíjena solárním panelem umístěným na vrchní části koše. K lisování vhozeného odpadu dochází vždy po dosažení předem nastavené výšky hladiny odpadu, kterou hlídá uvnitř umístěný senzor. Chytrý koš dále obsahuje 2 x USB port pro nabíjení mobilních zařízení.

 

Název produktu: Myjordomus
Dodavatelé: GORDIC spol. s.r.o.
Klíčová slova: analýza, data, monitoring, IT technologie, internet věcí, IT bezpečnost

Popis produktu

Integrační platforma Myjordomus slouží k propojení na sobě nezávislých technologií do jednoho ekosystému a nabízí chytré řešení pro domácnosti a organizace. V domácnostech díky tomu můžete ovládat všechna světla, topení, žaluzie, multimédia nebo třeba alarm pouze z jedné mobilní aplikace, ať už jste kdekoli. V rámci organizací umožňuje sledovat všechny vaše budovy, jak hospodaří se svými energiemi. Tím, že sbírá a vyhodnocuje data o spotřebě energií v reálném čase, umožňuje na jejich základě upravit chování budovy dle potřeby a snížení nákladů za energie.

 

Název produktu: Senzor stmívání osvětlení
Dodavatelé: ELKO EP
Klíčová slova: veřejný prostor, služby, osvětlení, úspory energie, energetika
Popis produktu
Stmívací senzor umí snímat intenzitu venkovního světla a pružně na ni reagovat. Platforma, která zařízení ovládá, dovede inteligentně kontrolovat intenzitu světelných bodů a díky aktuálním informacím o hodnotách okolního světla a pohybu zvládne v určeném prostoru ztlumit nebo naopak zesílit světelný tok podle potřeby. V praxi to například znamená, že systém rozsvítí světlo před přibližujícím se chodcem a zase pomalu zhasne, aby šetřilo energii.Chytrý senzor komunikuje online s řídícím centrem do vzdálenosti až 35 km.

 

Název produktu: Solární inteligentní koš
Dodavatel: HAGS Praha s.r.o.
Klíčová slova: solární energie, odpady, veřejná prostranství, úspora energie, ICT technologie
Popis produktu
Venkovní solární sekční odpadkový koš z nerezové oceli. Začlenění solární energie a inteligentních infračervených senzorů umožňuje detekci pohybu, která při přístupu uživatele celý odpadkový koš osvětlí. Umožňuje zviditelnit reklamní či informační sdělení na čelní stěně a bočních stěnách. Díky výkonným solárním panelům stačí jen 5 hodin slunečního svitu, aby mohlo zařízení plně fungovat.

  

Název produktu: Solární nabíjecí stanice
Dodavatel: HAGS Praha s.r.o.
Klíčová slova: solární energie, nabíjecí stanice, veřejná prostranství, úspora energie, ICT technologie
Popis produktu
Solární nabíjecí stanice nabízí snadný způsob, jak dodat energii mobilním zařízením s rychlostí nabíjení ze zásuvky, za použití obnovitelné energie ze slunce. Umožní nabíjet mobilní telefony, tablety, fotoaparáty nebo kamery. Lze nabíjet až 6 zařízení najednou, tak rychle, jako ze zásuvky. Tři 20-ti wattové solární panely potřebují pouze 4 hodiny denního svitu pro udržení plně nabitého stavu. Lze doplnit reklamními banery.

 

Název produktu: Zelená fasáda
Dodavatelé: LIKO-S, a.s.
Klíčová slova: veřejný prostor, životní prostředí, úspora energií, ICT technologie, bydlení
Popis produktu
Tento systém zelené difuzně otevřené fasády vám umožní pěstovat ve fasádě téměř vše, co si budete přát. Živá fasáda budovu v létě chladí, v zimě zahřívá a vytváří příznivé mikroklima. Efektivně zkrášlí nevyužitou plochu, šetří peníze a prodlužují životnost zateplení.

 

Veřejná správa a služby

Další témata: Doprava, Energetika, Životní prostředí, Veřejná prostranství a bydlení

Název produktu: Bezdrátový rozhlas
Dodavatelé: JD ROZHLASY s.r.o.
Klíčová slova: občan, rozhlas, ICT technologie, služby, eGovernment
Popis produktu
Bezdrátový, plně digitální rozhlas představuje nejnovější generaci bezdrátové komunikace a systému varování obyvatelstva. Spojuje možnosti místního informačního systémů  a jednotného systému vyrozumění a varování obyvatelstva.Součástí je i rozhlasová ústředna, která synchronizuje a ovládá činnost dalších připojených periferních prvků.

 

Název produktu: Dopravní informační centrum
Dodavatelé: VARS BRNO a.s.
Klíčová slova: občan, mobilita, doprava, ICT technologie, služby, egovernment
Popis produktu
Dopravní Informační Centrum (DIC) zajišťuje dohled nad dopravou a poskytuje informace o aktuální dopravní situaci ve městě. Je zdrojem dat pro dlouhodobé vyhodnocování stavu dopravy a jejich trendů. DIC, to je mobilita pod kontrolou. Poskytuje přehled o stavu mobility ve městě – dopravní zátěže, omezení a uzavírky, snímky dopravních kamer, obsazenost parkovišť, nabíjecí stanice, bike sharing, zimní údržba… Veřejnosti poskytuje obraz o aktuální dopravní situaci a zároveň slouží jako aplikace pro dopravní odborníky, kde jsou k dispozici dynamická i statistická data pro dopravní dohled a analýzy.

  

Název produktu: Chytré odpadové hospodářství
Dodavatelé: O2 IT Services s.r.o.
Klíčová slova: veřejný prostor, životní prostředí, odpadové hospodářství, ICT technologie, služby
Popis produktu
Systém chytrého odpadového hospodářství. Každý kontejner pro tříděný odpad je opatřen buď ultrazvukovými senzory (aktivní režim), nebo speciální samolepkou s NFC čipem a QR kódem (pasivní režim). Tyto detektory informují o míře zaplnění kontejneru, prostřednictvím datové sítě nebo prostřednictvím odečtů přes mobilní aplikaci. Systém dále vyhodnocuje frekvenci, s jakou je daný kontejner využíván, poskytuje cenné informace o tom, jak se v konkrétních částech města třídí odpad, a dokáže hlásit i případné poruchy na kontejnerech. Svozové firmy i města mohou díky této službě optimalizovat své svozové trasy podle zaplněnosti kontejnerů, snížit hluk i emise CO2 ve městech a zredukovat své provozní náklady o 30-50 %. 

  

Název produktu: Chytré platební terminály
Dodavatelé: Ingenico CZ
Klíčová slova: občan, mobilita, platby, ICT technologie, služby, eGovernment
Popis produktu

Chytré platební terminály spojují nejpokročilejší technologie s aktuálními bezpečnostními požadavky, které dokáží vyhovět všem potřebám odvětví i platebním scénářům. Zákazník na terminálu bez problémů objedná a zaplatí taxi, ohodnotí obsluhu, přispěje na charitu, zaplatí složenku, uplatní body z věrnostního programu nebo rozdělí částku na účtu v restauraci mezi přátele. Novinkou je otevřenost systému všem poskytovatelům služeb, kteří mají dobré nápady, jak zkvalitnit služby zákazníkům a generovat obchodníkům další příjmy nad rámec jejich běžných prodejů.

 

Název produktu: Integrační platforma pro chytrá města
Dodavatelé: Incinity, s. r. o.
Klíčová slova: občan, mobilita, integrace, ICT technologie, služby, egovernment
Popis produktu
Platforma INVIPO zajišťuje integraci a interoperabilitu v chytrých městech. Invipo je softwarový mozek inteligentního města, který sbírá data z připojených technologií a dalších dostupných zdrojů ve městě. Tato data z různých systémů propojuje v jeden celek, umí je vyhodnotit a nabízí přehledné sledování výstupů a efektivní řízení na jedné ploše městského dispečinku. Zároveň dokáže pomocí chytrých scénářů přímo ovlivňovat chod vzdálených zařízení. 

 

Název produktu: Mobilní rozhlas
Dodavatelé: URBITECH s.r.o.Neogenia s.r.o.
Klíčová slova: občan, rozhlas, ICT technologie, služby, eGovernment
Popis produktu
Inovativní a efektivní nástroj pro komunikaci s občany. S občany lze komunikovat a informovat je pomocí SMS zpráv, e-mailů, webových stránek obce, sociálních sítí či aplikace pro chytré telefony. Veškeré komunikační kanály se ovládají z jednoho místa a dochází zde k úspoře času a výraznému zvýšení efektivity. Umožňuje rovněž získání zpětné vazby pomocí anket a minireferend.

 

Název produktu: Ortofotomapa
Dodavatel: TOPGIS, s.r.o.
Klíčová slova: občan, mapy, ICT technologie, služby, egovernment
Popis produktu
Spojuje pokročilý sběr a zpracování geoprostorových dat umožňující jejich využití prostřednictvím webového portálu gisonline.cz. Ortofotomapy jsou společně s topografickými mapami základním stavebním kamenem veškerých geografických informačních systémů (GIS). K sběru snímků, které jsou vhodné pro kartografické zpracování, je nutné použít uzpůsobené letadlo a specializovanou foto techniku. Snímky následně projdou geometrickou korekcí a po jejich spojení z nich vzniká ortofotomapa. K dispozici ortofotomapa celé ČR případně barevné nebo infračervené ortofotomapy.

 

Název produktu: Pasport odpadového hospodářství
Dodavatel: T-MAPY spol. s r.o.
Klíčová slova: občan, mapy, ICT technologie, pasport, evidence, odpady
Popis produktu
Webová aplikace Pasport odpadového hospodářství umožňuje správcům jednotlivých druhů odpadu jednoduchou a přehlednou správu potřebných informací, které lze zároveň zpřístupnit veřejnosti a přispět tak k ochraně životního prostředí. Modul integrace se SW firmy ICS rozšiřuje funkčnost aplikace Pasport odpadového hospodářství o smart vizualizaci detailních informací o kontejnerech separovaného odpadu. Vstupní data jsou poskytovaná prostřednictvím software pro evidenci a vyhodnocení svozu tříděného i komunálního odpadu z nádob nebo pytlů ProBaze ODPADY SVOZ (ICS Identifikační systémy, a.s.).

 

Zaujaly Vás chytré produkty a technologie?

Podívejte se, jaké firmy tyto produkty nabízejí nebo se inspirujte, kde všude lze SMART řešení využít.

A nalezněte dotaci na jeho realizaci z některého z dotačních programů.

životní prostředí, bydlení, veřejný prostor, chytré technologie, nanočástice