Protipovodňová ochrana

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Protipovodňová ochrana. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

119. výzva – Povodňová ochrana intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 4. 2. 2019 - 13. 1. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanovena
Klíčová slova: tůně, opevnění, mokřiny, povodňové, parky, plošná, povrchová, vsakovací, retenční, zařízení, průlehy, nádrže, šachty, poldry, přelivy
Více informací

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 17. 9. 2019 - 15. 1. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: povodně, retence, vodní, toky, nádrže
Více informací

Podpora prevence před povodněmi IV

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 8. 10. 2018 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce ležící v záplavovém území
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90/85% podle podprogramu
Klíčová slova: povodně, retence, pozemky, projektové, dokumentace, poldry, nádrže, valy
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.