Protipovodňová ochrana

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Protipovodňová ochrana. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

22. výzva – Preventivní opatření proti povodním a suchu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 7. 10. 2022 - 28. 4. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: analýzy, odtokové, poměry, budování, varovných, hlásných, předpovědních, výstražných, systémů, digitální, povodňové, plány
Více informací

23. výzva – Obnova svahových nestabilit

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 16. 11. 2022 - 31. 5. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: stabilizování, sanace, svahových, nestabilit
Více informací

19. výzva – Posílení přirozených funkcí krajiny

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 14. 9. 2022 - 31. 10. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: ÚSES, biocentra, biokoridory, mokřady, tůně, rybníky, nádrže, obnova, toků, úpravy, koryta, rybí, přechody
Více informací

Podpora prevence před povodněmi V

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 12. 12. 2022 - 31. 12. 2027
Zpřesnění žadatele: Obce ležící v záplavovém území
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90/85% podle podprogramu
Klíčová slova: povodně, retence, pozemky, projektové, dokumentace, poldry, nádrže, valy
Více informací