Protipovodňová ochrana

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Protipovodňová ochrana. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 2. 8. 2021 - 15. 10. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: povodně, retence, vodní, toky, nádrže
Více informací

Podpora prevence před povodněmi IV

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 8. 10. 2018 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce ležící v záplavovém území
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90/85% podle podprogramu
Klíčová slova: povodně, retence, pozemky, projektové, dokumentace, poldry, nádrže, valy
Více informací