Protipovodňová ochrana

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Protipovodňová ochrana. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 1. 12. 2021 - 31. 1. 2022
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: povodně, retence, vodní, toky, nádrže
Více informací

Obnova a technické zajištění stávajících vodních nádrží

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: KHK
Termín výzvy: 1. 12. 2021 - 31. 1. 2022
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: projektová, dokumentace, vodní, nádrže, požární, ochrana
Více informací

159. výzva – Povodňová ochrana intravilánu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 25. 10. 2021 - 31. 1. 2022
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: stabilizování, sanace, svahových, nestabilit
Více informací

Hospodaření s vodou v obcích

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 12. 1. 2022 - 31. 8. 2022
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100/50% podle typu projektu
Klíčová slova: vsakovací, retenční, zařízení, nádrže, zahrady, propustné, povrchy, střechy, protipovodňová, ochrana, tůně, koryta
Více informací