Protipovodňová ochrana

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Protipovodňová ochrana. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Výzva MAS Otevřené zahrady Jičínska – Program rozvoje venkova

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: PRV
Termín výzvy: 22. 4. 2019 - 10. 5. 2019
Zpřesnění žadatele: Obce v MAS Otevřené zahrady Jičínska
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: retence, vody, v lesích, stezky, vybavení, lesnická, infrastruktura, polní, cesty
Více informací

124. výzva – Zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 1. 4. 2019 - 3. 6. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Více informací

119. výzva – Povodňová ochrana intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 4. 2. 2019 - 13. 1. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.