Protipovodňová ochrana

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Protipovodňová ochrana. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

101. výzva – Stabilizování a sanace svahových nestabilit

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 1. 10. 2018 - 20. 12. 2018
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: stabilizování, sanace, svahových, nestabilit
Více informací

102. výzva – Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 1. 10. 2018 - 20. 12. 2018
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85/70%
Klíčová slova: budování, rozšíření, varovných, hlásných, předpovědních, výstražných, systémů, digitální, povodňové, plány
Více informací

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 17. 9. 2018 - 15. 1. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: povodně, retence, vodní, toky, nádrže
Více informací

119. výzva – Povodňová ochrana intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 4. 2. 2019 - 13. 1. 2020
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Více informací

124. výzva – Zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 1. 4. 2019 - 3. 6. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Více informací

124. výzva – Zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 1. 10. 2019 - 19. 12. 2019
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: Není stanoven
Více informací

Zaujal Vás některý z těchto dotačních titulů?

Využijte jej ve svém projektovém záměru.

Nebo se inspirujte hotovými SMART řešeními z jiných projektů.