Protipovodňová ochrana

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Protipovodňová ochrana. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 19. 10. 2020 - 29. 1. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: povodně, retence, vodní, toky, nádrže
Více informací

Projektová příprava – Sucho a povodně

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 1. 9. 2020 - 29. 1. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90%
Klíčová slova: OPŽP, projektová, příprava, dokumentace, přírodě, blízká, protipovodňová, opatření, revitalizace, renaturace, vodních, toků, obnova, ekosystémů, protierozní, ochrana
Více informací

149. výzva – Zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 15. 10. 2020 - 1. 3. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85/75% dle typu projektu
Klíčová slova: analýza, odtokových, poměrů, varovné, hlásné, předpovědní, výstražné, systémy, digitální, povodňové, plány
Více informací

144. výzva – Povodňová ochrana intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami (Dešťovka pro obce)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 3. 2. 2020 - 1. 3. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: tůně, opevnění, mokřiny, povodňové, parky, plošná, povrchová, vsakovací, retenční, zařízení, průlehy, nádrže, šachty, poldry, přelivy
Více informací

148. výzva – Povodňová ochrana intravilánu

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: OPŽP
Termín výzvy: 15. 10. 2020 - 1. 3. 2021
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: stabilizování, sanace, svahových, nestabilit
Více informací

Podpora prevence před povodněmi IV

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MZe
Termín výzvy: 8. 10. 2018 - 31. 12. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce ležící v záplavovém území
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 90/85% podle podprogramu
Klíčová slova: povodně, retence, pozemky, projektové, dokumentace, poldry, nádrže, valy
Více informací