Sčítače cyklistické a pěší dopravy

doprava, mobilita, ICT technologie, řízení dopravy

Popis produktu:

Automatické sčítače poskytují spolehlivá data o intenzitách cyklistické a pěší dopravy a pomáhají tak rozvoji šetrné mobility ve městech a obcích. Systém automatického sčítání dokáže s vysokou přesností změřit intenzity cyklistů a pěších na cyklostezkách, v jízdních pruzích, na veřejných prostranstvích a v pěších zónách. Poskytuje tak nezbytná data pro efektivní plánování, rozvoj a zvyšování bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy ve městech a obcích.