Silniční komunikace

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Silniční komunikace. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Povodně 2020

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFDI
Termín výzvy: 29. 6. 2020 - 31. 8. 2020
Zpřesnění žadatele: obce s dopravní infrastrukturou poškozenou povodní nebo záplavou v červnu nebo červenci 2020
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100%
Klíčová slova: likvidace, škod, povodně, silnice, mosty, chodníky, přechody, cyklostezky, oprava, rekonstrukce
Více informací

Podpora obnovy místních komunikací

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 4. 11. 2020 - 4. 2. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: silnice, místní, komunikace, nadjezdy, odpočívky, propustky, parkovací, zálivy
Více informací

Podpora obnovy místních komunikací

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 4. 11. 2020 - 4. 2. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce s 3000–10000 obyvateli
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 60%
Klíčová slova: silnice, místní, komunikace, nadjezdy, odpočívky, propustky, parkovací, zálivy
Více informací

Podpora obnovy místních komunikací

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 4. 11. 2020 - 4. 2. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce nad 10000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 50%
Klíčová slova: silnice, místní, komunikace, nadjezdy, odpočívky, propustky, parkovací, zálivy
Více informací

Podpora obcí v národních parcích

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 18. 11. 2020 - 31. 3. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce ležící na území NP Krkonoše
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: odstavné, plochy, cesty, chodníky, mobiliář, osvětlení, rozvojové, dokumenty, infocentra, osvěta, konfinancování, OPŽP
Více informací

Podpory obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury

Stav výzvy: plánovaná
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: MMR
Termín výzvy: 21. 11. 2020 - 28. 2. 2021
Zpřesnění žadatele: Obce do 3000 obyvatel
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 70%
Klíčová slova: propustky, mosty, lávky, parkoviště, odstavné, plochy, zastávky
Více informací