Silniční komunikace

Zde je pro Vás připravena přehledná nabídka dotačních titulů a výzev v oblasti Silniční komunikace. Termíny trvání dotačních titulů a výzev jsou vzhledem k častým změnám pouze orientační, v případě nadcházejících národních dotačních titulů se jedná o jejich předpokládané vyhlášení dle předešlých let.

Přeshraniční mobilita v česko-polském pohraničí (silnice)

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: Interreg V-A Česká republika – Polsko
Termín výzvy: 17. 2. 2023 - 24. 5. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ne
Míra dotace: 80%
Klíčová slova: silnice, modernizace, rekonstrukce
Více informací

Mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFDI
Termín výzvy: 6. 3. 2023 - 30. 6. 2023
Zpřesnění žadatele: Není stanoveno
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 100/85/75/65% podle druhu křížení
Klíčová slova: křižovatky, křížení, mosty
Více informací

Podpora obcí v národních parcích

Stav výzvy: probíhající
Zdroj financování:
Poskytovatel dotace: SFŽP
Termín výzvy: 20. 1. 2023 - 31. 7. 2023
Zpřesnění žadatele: Obce ležící na území NP Krkonoše
Uplatnění chytrých řešení: ano
Míra dotace: 85%
Klíčová slova: odstavné, plochy, cesty, chodníky, mobiliář, osvětlení, rozvojové, dokumenty, infocentra, osvěta, konfinancování, OPŽP
Více informací